Notícies

L'IGTP coordina dos de les nou Accions COST que aconsegueix Espanya i participa en una tercera

- Recerca

El programa COST (Cooperació en Ciència i Tecnologia) ha aprovat 70 noves accions i Espanya ha aconseguit coordinar 9 d'elles, ocupant el segon lloc en el rànquing de països que lideren accions COST, per davant Itàlia (coordinant 10 accions COST) i, en tercer lloc, França (coordinant 8 accions COST). 3 són projectes de de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP). Les accions COST tenen una durada de quatre anys i començaran a desenvolupar-se aquesta tardor.

Les tres accions COST de l'IGTP a l'Espai Europeu de Recerca

IMMUNO-Model

Modeling immunotherapy response and toxicity in cancer

Liderada per: Eva Martínez-Balibrea de l'IGTP-ICO (Main Proposer) amb suport de Laura Belver d’IJC-ICO (secondary proposer), totes dues membres del Programa ProCURE de l'ICO.

L'acció COST IMMUNO-Model té com a objectiu fomentar la investigació i la innovació en l'àmbit dels models d'oncologia immune preclínica amb l'objectiu final d'avançar en el tractament dels pacients amb càncer millorant els seus resultats i la seva qualitat de vida. El canvi sense precedents que ha representat la immunoteràpia en el tractament del càncer s'il·lustra millor amb els espectaculars resultats obtinguts en malalties malignes prèviament incurables, com el melanoma metastàtic. No obstant això, l'ús generalitzat d'aquestes teràpies s'ha vist obstaculitzat per la seva eficàcia limitada i les toxicitats associades. Es requereix una millor comprensió de les complexes interaccions entre les cèl·lules tumorals i el sistema immunitari per abordar aquests problemes i desenvolupar immunoteràpies més efectives i segures. Tanmateix, una de les dificultats més importants en la investigació en immuno-oncologia és l'escassetat de models preclínics que recapitulin fidelment la immunitat humana i contribueixin a identificar noves dianes terapèutiques, caracteritzar biomarcadors de resposta terapèutica i toxicitat i generar dades fiables sobre sinergies de fàrmacs.

IMMUNO-Model reunirà investigadors europeus de diversos sectors (acadèmic, clínic, industrial) amb l'objectiu comú d'establir una xarxa que recolzi la investigació en immuno-oncologia per promoure específicament la compartició, l'estandardització i l'aplicació de models preclínics d'immunoteràpia. Aquesta acció COST permetrà la implementació d'un hub ampli, creatiu i col·laboratiu mitjançant l'organització d'activitats de construcció comunitària, la creació de sinergies entre científics europeus i no europeus i la formació de futurs investigadors en la matèria. La finalitat d'aquesta acció és contribuir a traduir nous descobriments científics en beneficis per als pacients amb càncer i la societat.

Socis: 35 sol·licitants de 15 països

ADVANCE-TB

TowArDs an improVement in diAgNostiCs and trEatment strategies for TB control

Investigador principal: Alicia Lacoma (Main Proposer)

La tuberculosi ha estat la principal causa de mortalitat per una malaltia infecciosa a escala mundial abans de la malaltia de la Covid-19. Aquesta pandèmia sense precedents és un gran retrocés per als programes de tuberculosi i el seu impacte ha estat enorme en termes d'interrupció dels serveis de diagnòstic i intervenció oportuns, caiguda en el nombre de notificacions, interrupcions i seguiment inadequat del tractament, i augment de la mortalitat. Per mitigar aquest impacte, s'han de destinar més esforços i recursos. Actualment, no existeix cap Acció COST per abordar la complexitat del maneig de la tuberculosi.

L'ADVANCE-TB és una xarxa de recerca que ofereix oportunitats de col·laboració entre metges, investigadors acadèmics d'entorns interdisciplinaris, indústria i organitzacions no governamentals per aconseguir avenços difícils d'aconseguir pels grups individuals, que permeten una millor comprensió de la interacció hoste-patògen, la transferència de la ciència bàsica a aplicacions innovadores i al desenvolupament de tecnologia i la seva posterior validació clínica.

L'acció es centra a optimitzar les pràctiques clíniques i protocols d'estandardització experimental, inclosos els procediments harmonitzats de biobanc; estimular el desenvolupament i l'optimització de productes per al diagnòstic i la teràpia/vigilància;  i difondre coneixements i permetre el desenvolupament de capacitats a través de diferents tipus de tallers, cursos de formació i estades científiques entre els diferents grups implicats, prioritzant els investigadors novells. Les tasques es distribueixen en 4 grups de treball (GT): el GT1 se centrarà en el desenvolupament de una cohort europea de pacients, el GT2 es dedicarà al desenvolupament i l'avaluació de nous mètodes de diagnòstic, el GT3 se centrarà en el disseny de noves estratègies terapèutiques i el GT4 serà responsable de les activitats de difusió i comunicació.

Socis: 44 sol·licitants de 22 països

IMPROVE

3Rs concepts to improve the quality of biomedical science

Projecte concedit al Centre de Medicina Comparativa i Biomatge (IGTP-CMCiB)

La consciència de l'existència d'una crisi de reproductibilitat i predictibilitat en la ciència biomèdica ha augmentat en els últims anys. La crisi de reproductibilitat fa referència al problema que suposa per als investigadors que treballen per replicar o reproduir estudis científics. Hi ha hagut moltes publicacions que revisen per què la investigació preclínica és irreproduïble i no predictible, a causa de les deficiències en els informes i les pràctiques estadístiques. Els factors de confusió, que formen part de l'entorn del laboratori i que influiran tant en les variables dependents com en les independents, es continuen identificant, cosa que suggereix que el nostre coneixement de la seva existència està lluny de ser complet. Una millor metodologia estadística jugarà un paper central en la millora de la reproductibilitat de la ciència per produir investigacions sòlides i reproduïbles. Una altra àrea de millora és el desenvolupament de nous mètodes per definir i avaluar millor l'èxit de la replicació i millorar la predictibilitat. Sota aquest propòsit, el desenvolupament i la introducció de nous conceptes potents per a la investigació biomèdica és essencial per reduir la producció de dades no reproduïbles i no predictives. Això té una immensa importància científica, econòmica i social. En aquest context, proposem que les troballes i els conceptes del camp de les 3R poden ajudar molt a millorar la investigació biomèdica a diversos nivells.

Per tant, l'objectiu principal de l'acció IMPROVE és establir una xarxa que treballi per afinar, harmonitzar i promoure conceptes, dades i documents de les 3R, per tal de millorar la qualitat de la ciència biomèdica.

 Participen 28 centres de 19 països diferents, liderats per Àustria.

L'IGTP al Campus Can Ruti

L'Institut de Recerca Germans Trias I Pujol (IGTP) és un centre de recerca públic català que té com a objectiu contribuir a la millora de la salut dels ciutadans mitjançant el coneixement científic i la seva transferència. Està acreditat com a centre d'excel·lència pel Instituto de Salud Carlos III i és una organització paraigua per a les activitats de recerca de l'Hospital Germans Trias. Manté forts vincles amb la resta d'entitats que desenvolupen investigacions al Campus de Can Ruti: l'Institut Català d'Oncologia (ICO), l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l'Institut Guttmann, l'Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep carreres (IJC), Fundació Lluita Contra la Sida i les Malalties Infeccioses, Banc de Sang i Teixits (BST) i Centre d'Estudis Epidemiològics sobre ITS i VIH/SIDA de Catalunya (CEEISCAT).

Accions COST

COST és un marc intergovernamental paneuropeu dedicat a promoure activitats de treball en xarxa per a investigadors europeus, donant suport a la cooperació i les oportunitats de creació de xarxes entre investigadors, enginyers i acadèmics, permetent-los desenvolupar conjuntament les seves pròpies idees i noves iniciatives en tots els camps de la ciència i la tecnologia.

Juntament amb Horizon Europe, COST és un dels programes més importants per promoure la cooperació en recerca a tot Europa i constitueix una pedra angular de l'Espai Europeu de Recerca. COST ofereix una valuosa oportunitat per implicar investigadors en fase inicial en xarxes temàtiques i contribueix a la seva formació i educació mitjançant activitats a mida.

Algunes dades a destacar de les 70 accions COST de recent aprovació són:

  • El 16% dels principals proponents són joves investigadors.
  • El 44% dels principals proponents són dones.
  • El 71% dels participants en les propostes provenen de la indústria i les pimes.
  • El 19% dels proponents procedeixen dels països inclusius (ITC: Inclusiveness Target Countries).
  • El 77% de les futures xarxes han atret participants de tot el món sota la modalitat dels països veïns (Near Neighbour Countries-NNC) i els socis internacionals (Near Neighbour Countries-NNC) -IPC).
  • Un indicador que les accions COST són multitransdisciplinars és que el 47% del total de les noves accions cobreixen almenys dos camps de la OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), mentre que un 11% cobreix almenys tres camps.
  • L'àrea més representada en les accions COST és la de Ciències Naturals (present en el 50% de les accions COST), seguida de l'àrea de Ciències de la Salut i medicina amb un 34%, Ciències Socials amb un 27%, Enginyeria i Tecnologia amb un 24%, Ciències agrícoles amb un 13% i, en menor percentatge, l'àrea d'Humanitats amb un 11%.