Notícies

L’IGTP i el Servei de Microbiologia del Laboratori Clínic de la Metropolitana Nord, primers en aconseguir la seqüenciació completa d’una mostra del virus de la verola del mico

- Recerca

L'IGTP i l'equip del Servei de Microbiologia del Laboratori Clínic de la regió Metropolitana Nord, amb la investigadora Elisa Martró al capdavant, ha esdevingut els primers en aconseguir la seqüenciació completa d'una mostra del virus de la verola del mico a Espanya. Aquesta fita, rellevant en sí mateixa, esdevé fonamental per ajudar a la vigilància epidemiològica de la infecció i a l'estudi de possibles brots, en tant que s'assoleix una bona caracterització i seqüenciació del material genètic del virus. 

Per aconseguir aquesta seqüenciació ha estat fonamental l'ús d'un ultraseqüenciador del laboratori, que un cop ajustat i optimitzat, permet disposar dels resultats en un període de temps que oscil·la entre les 48 i les 72h. En aquest cas, va ser suficient amb disposar d'una única mostra de qualitat d'un primer cas sospitós.

Els resultats preliminars d'aquesta seqüenciació indicarien que la soca del virus circulant actualment per Europa no seria la soca més agressiva que caracteritza aquest virus a altres països d'Àfrica on està més estesa.