Notícies

El Biobanc IGTP-HUGTP ha renovat el seu certificat de qualitat ISO per la col·lecció de mostres pulmonars del CIBERES

La col·lecció CIBERES, dins de la Plataforma Biobanc Pulmonar, es troba allotjada al Biobanc IGTP-HUGTP des de l'any 2012. La Plataforma Biobanc Pulmonar finança l'auditoria requerida per a la certificació, sol·licitada per totes les seves col·leccions. El certificat cobreix la recollida, processament, emmagatzematge i distribució de mostres biològiques en medicina respiratòria.

"És una molt bona notícia", diu la Dra. Edurne Pedrosa, directora del biobanc. "Estem encantats de poder albergar la col·lecció CIBERES, com una de les moltes col·leccions que mantenim amb els mateixos estàndards de qualitat al biobanc, aquest reconeixement és important per a nosaltres".

El Biobanc IGTP-HUGTP forma part de Xarxa de Bancs de Tumors de Catalunya i de la Xarxa Nacional de Biobancs de l'ISCIII, i participa en estudis nacionals i internacionals que requereixen mostres biològiques. Pot proporcionar mostres de diferents patologies o cohorts poblacionals, així com realitzar els serveis tècnics associats.