Notícies

Un estudi publicat a la revista HIV Lancet identifica els determinants associats a patir una forma greu de COVID-19 en persones que viuen amb el VIH a Catalunya

- Recerca

Els resultats mostren que les persones amb VIH amb comorbiditats cròniques i càrrega viral no suprimida de VIH podrien tenir un major risc de patir COVID-19 greu i s'haurien de donar prioritat en termes d'estratègies de prova, gestió clínica i programes de vacunació contra el SARS-CoV-2. L'estudi l'ha coordinat el CEEISCAT i compta amb la participació de 16 hospitals de Catalunya part de la Cohort PISCIS, així com amb subvenció de la Fundació "la Caixa".

L'estudi publicat a la revista HIV Lancet i coordinat per investigadors del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT) i per investigadors de l'Hospital Clínic de Barcelona ha identificat els factors que determinen un major risc de patir una forma greu de COVID-19 entre les persones que viuen amb el VIH. Tenir una càrrega viral detectable de HIV, haver nascut fora d'Espanya, ser major de 65 anys i patir altres malalties cròniques són factors determinants per patir formes greus de la malaltia per COVID-19, com ara la hospitalització, l'ingrés a l'UCI o la mort.

Els investigadors han realitzat l'estudi en el marc de la cohort PISCIS de persones que viuen amb el VIH a Catalunya i les Illes Balears i han comptat amb la participació d'investigadors dels 16 hospitals catalans de la cohort per tal de descriure els factors determinants i de malaltia greu per COVID-19 en persones que viuen amb el VIH a Catalunya. Per fer-ho han creuat les dades de les persones en seguiment a la cohort amb les dades del Programa d'analítica de dades per a la recerca i la innovació en salut (PADRIS) de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Els investigadors han identificat 749 persones (5,7% de la cohort) diagnosticades de SARS-CoV-2 entre l'1 de març i el 15 de desembre de 2020, de les quals un 14% van ingressar a l'hospital amb COVID-19. Set d'aquestes persones van ser ingressades en una unitat de cures intensives i en total tretze pacients van morir.

L'estudi analitza quines comorbiditats cròniques estan associades amb malaltia greu per COVID-19 identificant la hipertensió arterial, les malalties cardiovasculars, les malalties renals cròniques o el càncer com a patologies que fan augmentar considerablement el risc d'un resultat greu. Com expliquen els investigadors del CEEISCAT Daniel Nomah i Juliana Reyes-Urueña, primers autors de l'article, "les persones amb una patologia crònica eren gairebé sis vegades més propenses a tenir un resultat greu en comparació amb les persones sense comorbiditats. Cada comorbiditat addicional està associada a un augment substancial del risc, arribant a multiplicar per 22 les probabilitats de tenir un resultat greu de la malaltia en les persones amb quatre o més comorbiditats".

Per altra banda, els investigadors principals de la cohort PISCIS, Jordi Casabona, director del CEEISCAT, i Josep Maria Miró, Consultor sènior de l'Hospital Clínic de Barcelona, destaquen que "les persones de 65 anys o més que viuen amb el VIH eren tres vegades i mitja més propenses a tenir greus resultats de COVID-19 comparació amb les persones més joves. De la mateixa manera, haver nascut fora d'Espanya també és un factor clau en el risc de patir formes greus de COVID-19 entre les persones que viuen amb el VIH a Catalunya".

Els investigadors també han examinat la relació entre el recompte de cèl·lules CD4, la càrrega viral i els greus resultats del COVID-19. Han trobat que, si bé el recompte de CD4 no afecta el risc de COVID-19 sever en persones amb càrrega viral suprimida, en persones amb càrrega viral de VIH detectable sí que hi ha una associació amb major risc d'un resultat greu per malaltia per COVID-19.

L'estudi, que compta amb la subvenció de la Fundació "la Caixa" que des de fa anys recolza la recerca epidemiològica del VIH a Catalunya a través de la cohort PISCIS, conclou que els factors de risc identificats han de servir per poder prioritzar les persones amb VIH en termes d'estratègies de prova, gestió clínica i programes de vacunació contra el SARS-CoV-2, especialment  persones amb càrrega viral de VIH no suprimida i baixo recompte de cèl·lules CD4, així com aquelles amb un nombre elevat de comorbiditats. Com conclouen Daniel Nomah i Juliana Reyes-Urueña, "les persones que viuen amb el VIH amb recompte de cèl·lules CD4 >200 cel/ul s'han prioritzat per a rebre la tercera dosi de la vacuna i alguns d'aquests pacients ja l'estan rebent".

Un projecte de llarg recorregut

La cohort PISCIS de persones que viuen amb el VIH a Catalunya i les Illes Balears està coordinada pel CEEISCAT i compta amb la participació de 16 hospitals de Catalunya i 2 de Mallorca. Des de l'any 1998, la cohort recull informació de les persones que viuen amb el VIH i que fan seguiment en aquests hospitals per tal de poder realitzar estudis com aquest que permetin una millora en l'atenció de les persones que viuen amb el VIH. En els darrers anys ha realitzat també estudis sobre la qualitat de vida de les persones que formen part de la cohort i actualment treballa en la recuperació de pacients que han abandonat el seguiment clínic en el seu hospital. Els hospitals que formen part de la cohort són: Hospital Clínic de Barcelona, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital Universitari Vall d'Hebron, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Hospital del Mar - Parc de Salut Mar, Hospital Universitari Son Espases, Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, Hospital Son Llàtzer, Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida, Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital de Mataró, Hospital General de l'Hospitalet, Hospital de Palamós, Hospital Universitari de Vic, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Hospital Universitari Mútua Terrassa i Hospital General de Granollers.

Article Original

Sociodemographic, clinical, and immunological factors associated with SARS-CoV-2 diagnosis and severe COVID-19 outcomes in people living with HIV: a retrospective cohort study

Daniel K Nomah, Juliana Reyes-Urueña, Yesika Díaz, Sergio Moreno, Jordi Aceiton, Andreu Bruguera et al.

Published: October 13, 2021DOI:https://doi.org/10.1016/S2352-3018(21)00240-X