Notícies

Descobreixen mutacions adquirides en cèl·lules sanguínies que acceleren la progressió de la insuficiència cardíaca

- Recerca

Un equip liderat per investigadors del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIV) i l'Hospital Universitari Virgen de Arrixaca de Múrcia descriu que la presència de les mutacions adquirides a les cèl·lules sanguínies, mutacions somàtiques, indica un risc elevat de progressió accelerada d'insuficiència cardíaca, una de les causes més importants de mortalitat al món. L'estudi compta amb la participació d'investigadors del grup de Malalties Cardiovasculars de l'Institut i l'Hospital Germans Trias i Pujol, liderat pel Dr. Antoni Bayés-Genís.

“L'hematopoesi clonal està relacionada amb l'envelliment, pel que a mesura que envellim hi ha més probabilitats que es produeixi aquest procés”, explica el Dr. José Javier Fuster, coordinador de la investigació publicada al The Journal of the American College of Cardiology (JACC). "Estudis recents han demostrat que els individus amb hematopoesi clonal tenen un major risc de desenvolupar càncers hematològics i de mort que, tot i això, no està causada per la malaltia oncològica, sinó per causes cardiovasculars", assegura el Dr. Fuster.

Aquest nou coneixement ha generat un gran interès per avaluar la possibilitat de que l'hematopoesi clonal contribueixi a un major risc de malaltia cardiovascular associat a l'envelliment. En aquest estudi s'ha analitzat com la presència de mutacions lligades a l'hematopoesi clonal afecta a l'evolució clínica de pacients amb insuficiència cardíaca, tant isquèmica com d'altres orígens.

No oblidem que la insuficiència cardíaca és la principal causa d'hospitalització en majors de 65 anys i una important causa de morbimortalitat.

Els investigadors han seqüenciat l'ADN genòmic de cèl·lules sanguínies d'un grup de pacients diagnosticats amb insuficiència cardíaca que van ser monitorats durant anys, amb la finalitat de detectar la presència d'hematopoesi clonal i valorar la seva possible connexió amb l'evolució d'aquesta malaltia.

Els autors conclouen que el seu estudi dona suport a la idea emergent que "l'hematopoesi clonal representa un nou factor de risc cardiovascular i un vincle rellevant entre edat i malaltia cardiovascular". A més, asseguren, "obre la porta al desenvolupament de teràpies personalitzades dirigides a aquells pacients que presenten aquestes mutacions somàtiques i, amb això, prevenir la progressió de patologies molt rellevants com la insuficiència cardíaca".