Notícies

Impedir la disseminació del VIH o afavorir la del bacteri de la tuberculosi, la cara i la creu de l’absència de la proteïna Siglec-1

- Campus Can Ruti, Recerca

El 2016, el grup de Retrovirologia i Estudis Clínics d'IrsiCaixa va descobrir com l'absència de la proteïna Siglec-1, implicada en la modulació del sistema immunitari, bloqueja la disseminació del VIH per l'organisme. Ara, un estudi liderat pel mateix equip investigador i la Unitat de Tuberculosi Experimental de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP), ha demostrat que, d'altra banda, aquesta mateixa deficiència afavoreix la disseminació del Mycobacterium tuberculosis (Mtb), agent causal de la tuberculosi. Així doncs, l'absència d'aquesta proteïna ajuda a entendre el seu paper en diferents contextos infecciosos, i a il·luminar quina és la seva funció en les persones infectades. En l'estudi també ha participat el grup IVECAT, liderat per  Francesc Borràs a l'IGTP, així com més de 10 grups de recerca internacionals.

La proteïna Siglec-1 és una molècula situada a les cèl·lules dendrítiques del sistema immunitari encarregades de presentar a la seva superfície parts del patogen que hagi infectat l'organisme, amb l'objectiu de desencadenar una resposta protectora contra l'agent infecciós. "Podríem dir que les cèl·lules dendrítiques són una alarma de seguretat del nostre cos; quan detecten un intrús, l'internalitzen i l'ensenyen a les cèl·lules immunitàries encarregades d'eliminar-lo, com ara els limfòcits T CD4 +", explica Nuria Izquierdo-Useros, investigadora principal a IrsiCaixa. Aquesta alarma s'activa quan Siglec-1 reconeix, per exemple, la invasió de bacteris. No obstant això, en el cas concret del VIH, Siglec-1 és capaç d'unir-se a aquest virus i promoure la seva dispersió als limfòcits T CD4 +. Aquesta dispersió, conseqüentment, afavoreix la disseminació del VIH dins l'organisme de la persona infectada, sempre que no estigui prenent tractament antiretroviral.

Una mateixa proteïna, dues respostes diferents

Temps després d'haver relacionat l'absència de Siglec-1 amb un bloqueig a les vies de disseminació del VIH, l'equip d'IrsiCaixa ha comprovat, en més de 6.000 individus, que la manca d'aquesta proteïna provoca, al seu torn, un retard en l'activació de la resposta immunitària per combatre el bacteri causant de la tuberculosi, el Mtb.

"El motiu pel qual l'absència d'una mateixa molècula provoca dues situacions antagòniques el trobem en la diferent funció de Siglec-1 a cada tipus d'infecció", comenta Susana Benet, primera autora de l'article i investigadora pre-doctoral a IrsiCaixa.

L'absència de Siglec-1 redueix la dispersió del VIH. El VIH infecta les pròpies cèl·lules del sistema immunitari, concretament els limfòcits T CD4 +. El fet de no poder entrar a les cèl·lules dendrítiques a través de Siglec-1 redueix la transmissió del virus a la seva cèl·lula diana, els limfòcits T CD4 +, i així s'evita la disseminació del VIH per l'organisme.

D'altra banda, en el cas del Mtb, aquesta absència fa que l'alarma de el sistema immunitari funcioni pitjor, senzillament perquè triga més temps en activar-se. És a dir, el fet de no tenir Siglec-1 fa que la presentació d'antígens bacterians a altres cèl·lules del sistema immunitari sigui més lenta, de manera que la resposta immunitària contra el Mtb és més tardana i aquest patogen pot seguir disseminant-se per l'organisme.

"Només coneixíem la cara del que comportava l'absència d'aquesta molècula en el context del VIH, però ens faltava conèixer la creu durant la infecció per tuberculosi, i això és important perquè totes dues infeccions solen donar-se juntes", comenta Cristina Vilaplana, metgessa i investigadora a la Unitat de Tuberculosi Experimental de l'Institut d'Investigació Germans Trias i Pujol. "Entendre aquestes funcions antagòniques en diferents contextos infecciosos ens ajudarà en un futur a dissenyar noves teràpies dirigides amb menors efectes secundaris i contraindicacions", afegeix.

Co-infecció pel VIH i el Mtb

El fet que les cèl·lules diana del VIH siguin els limfòcits TCD4 + fa que el virus debiliti el sistema immunitari. Davant d'un debilitament del sistema immunitari, els patògens oportunistes, com el Mtb, ho tenen més fàcil per infectar, i és per aquest motiu que la co-infecció VIH / Mtb és comú.

"Si l'absència de Siglec-1 provoca efectes antagònics en presència del VIH i el Mtb, què passa quan hi ha una co-infecció?" pregunta Javier Martínez-Picado, investigador ICREA i líder del grup a IrsiCaixa. "Després de dur a terme aquest estudi, hem vist que l'efecte beneficiós que pot tenir l'absència d'aquesta molècula, reduint la disseminació del VIH, pot quedar eclipsat per l'efecte perjudicial d'aquesta mateixa absència, generant una resposta immunitària deficitària del Mtb", conclou.