Notícies

La bioimatge al CMCiB obre nous camins per la recerca en neurobiologia

- Institucional, Recerca

Fins ara, gran part de la recerca preclínica en ictus s'ha dut a terme en models de rosegadors. Però les noves de diagnòstic per la imatge a disposició de la recerca preclínica, com les que s'utilitzen i es desenvolupen al Centre de Medicina Comparativa i Biomatge (CMCiB) de l'IGTP, consolidaran el model porcí per la recerca en ictus. El cervell porcí és molt més proper al dels humans en termes d'estructura i també permet un seguiment fiable de l'evolució del dany cerebral després d'un ictus, utilitzant les mateixes seqüències multimodals no invasives que s'utilitzen actualment en pacients. Aquesta és una de les conclusions principals d'una revisió publicada a l'International Journal of Molecular Sciences, per part del grup de recerca de Neurobiologia Cel·lular i Molecular que lidera la Dra. Teresa Gasull.

La revisió és un estudi extens de les tècniques que s'utilitzen arreu en models porcins en l'estudi de l'ictus; una malaltia amb més de 17 milions de casos registrats cada any, que causen 6 milions de morts i deixen uns altres 6 milions amb discapacitats greus. La publicació analitza els mètodes per estudiar tant l'ictus isquèmic, causat pel bloqueig de vasos sanguinis, i l'ictus hemorràgic, per causa de la ruptura d'artèries, i identifica el porc com la millor opció per estudiar ambdós tipus en humans.

Un model millor per l'estudi del cervell humà

L'estructura del cervell porcí és molt més semblant a la humana que la del cervell dels rosegadors. Per exemple, ambdós tenen un 60% de matèria blanca, la part del cervell amb connexions més sofisticades i que queda més sovint perjudicada en els ictus. En canvi, en els estudis en rosegadors no s'ha pogut explorar degudament els danys en la matèria blanca, que només representa un 10% del seu cervell. Els tractaments actuals se centren en la restauració del flux sanguini, però només hi ha un 15% dels pacients que es puguin beneficiar d'aquests tractaments i és necessari centrar els estudis en el rastreig dels danys continuats a les substàncies gris i blanca després de l'episodi, per trobar millors tractaments. La forma en què els coàguls s'acumulen i afecten la salut dels pacients també és similar entre els porcs i els humans.

Totes aquestes característiques, la mida i estructura del cervell, i el fet que tenen comorbiditats com l'obesitat o l'aterosclerosi, a més de la proximitat genètica, fa que siguin un model molt millor que els rosegadors per l'estudi dels efectes d'aquesta patologia. El grup de recerca ja està treballant en un model porcí d'ictus.

El desenvolupament del diagnòstic per la imatge al CMCiB al servei de la neurobiologia

El CMCiB, centre de l'IGTP, s'ha dissenyat per optimitzar les instal·lacions per l'ús dels millors models animals, fent recerca biomèdica seguint els principis de les 3R (reemplaçar, reduir i refinar). Totalment equipat per estudiar l'ictus, amb una gamma de tecnologies, aptes per al model porcí, d'una mida similar a la que s'utilitza per al diagnòstic i tractament de pacients. Les tecnologies de bioimatge disponibles, com la ressonància magnètica o la radiologia vascular intervencionista, permeten que els investigadors utilitzin mètodes no invasius per visualitzar i poder modelar tant el sistema vascular com el sistema nerviós, tots dos essencials en els estudis d'ictus. "El CMCiB serà una eina potent per desxifrar la neurobiologia de l'ictus", apunta Gasull.

Article de referència

Relevance of Porcine Stroke Models to Bridge the Gap from Pre-Clinical Findings to Clinical Implementation, Mèlia-Sorolla et al, Int. J. Mol. Sci. 2020, 21(18), 6568; https://doi.org/10.3390/ijms21186568