Notícies

3 projectes de l’IGTP seleccionats al programa CaixaImpulse Validate

- Recerca

La Fundació "la Caixa" ha donat a conèixer els 23 projectes seleccionats en el programa CaixaImpulse en la convocatòria d'enguany, en les seves dues línies d'actuació. D'aquests, 20 són projectes en la convocatòria CaixaImpulse Validate, dels quals 3 són liderats des de l'IGTP. Aquestes iniciatives estan enfocades a resoldre grans reptes de la salut, com són, en concret, la resistència al tractament contra el càncer, les complicacions en cirurgia ocular i l'ús de microones per detectar fallades en stents implantats en pacients amb malalties vasculars.

En l'àmbit del càncer, el projecte liderat per la Dra. Maria Rosa Sarrias, cap del grup de recerca d'Immunitat Innata, se centra en vèncer la resistència que es dona en molts casos en el tractament contra el càncer. El seu projecte es basa en l'estudi dels macròfags associats a tumors (TAM), que són un tipus de cèl·lula immunitària que pot ser tolerant als tumors, i que també poden interferir en la quimioteràpia, la radioteràpia i els tractaments d'immunoteràpia dirigida. Aquesta iniciativa pretén desenvolupar una nova classe de tractaments contra el càncer que actuïn de forma selectiva sobre aquestes cèl·lules. Ja han validat el seu actiu in vitro i in vivo en un model de càncer hepàtic i actualment estan treballant per obtenir altres models preclínics que incloguin altres tipus de tumor i teràpies combinades.

El projecte que lidera el Dr. Xavier Valldeperas, ha dissenyat un pegat d'hidrogel per la cirurgia ocular. La vitrectomia és un procediment quirúrgic mitjançant el qual s'extirpa la part de l'humor vitri que omple la cavitat ocular per poder accedir amb seguretat a la retina, i que té diverses aplicacions terapèutiques, com actuar sobre el despreniment de retina. Després d'aquest procediment, la cavitat s'ha d'omplir i segellar per evitar el col·lapse ocular i exercir un taponament sobre la retina. Els gasos inerts i l'oli de silicona que s'utilitzen actualment en l'adhesió a la retina són propensos a donar complicacions, com ara hipertensió, cataractes, toxicitat i la necessitat d'una segona cirurgia. Els investigadors han dissenyat un pegat retinià basat en un nou material no tòxic, biocompatible, fàcil d'implantar i que no requerirà d'un segon procediment per retirar- lo.

El tercer projecte també se centra en resoldre complicacions, en aquest cas, del dispositiu més habitual en el tractament de malalties vasculars. La proposta que lidera la Dra. Carolina Gálvez-Montón, des del grup de recerca de Malalties Cardiovasculars, està desenvolupant un nou sistema de monitoratge que utilitza microones per avaluar l'estat de l'stent implantat d'una manera no invasiva, ràpida i indolora. Els stents (pròtesis metàl·liques que permeten restaurar la circulació sanguínia en vasos sanguinis i artèries que s'han obstruït o estret) són el dispositiu més implantat en medicina i té un ús generalitzat per al tractament de malalties vasculars. No obstant això, i pel fet que la patologia vascular segueix present, els stents poden obturar-se de nou o trencar-se, provocant complicacions severes per al pacient. El diagnòstic d'aquests errors és poc precís i, en última instància, requereix confirmació quirúrgica i una exposició́ afegida a raigs X i ingrés hospitalari. El nou dispositiu redueix la necessitat de cirurgia i hospitalització́, l'exposició́ a radiació́ tant per al pacient com per al personal mèdic i redueix enormement els costos per al sistema sanitari.

Tots els projectes seleccionats en el programa CaixaImpulse Validate han passat un exhaustiu procés de selecció en què es valora, en diversos formats i panells d'avaluació, la qualitat de la ciència, el potencial de transferència, les accions de valorització que poden arribar a comercialitzar el projecte i l'impacte social. Ara, els tres projectes seleccionats de l'IGTP, comencen un programa d'acompanyament, mentorització i assessorament, que acompanya al suport econòmic associat a aquest ajut.