Notícies

Identifiquen un gen associat al manteniment de la barrera protectora de l’intestí, factor clau en la malaltia de Crohn

- Recerca

El manteniment del revestiment intern de l'intestí és fonamental per fer front a les condicions hostils creades per desequilibris entre els nombrosos bacteris intestinals o per agressions d'agents tòxics. Per això, el fet que fallin els mecanismes de reparació pot ser la causa d'un ampli ventall de malalties. La malaltia de Crohn és una patologia inflamatòria incurable que pot afectar diferents parts del tub digestiu. Té una varietat de símptomes que poden anar des del dolor abdominal fins a complicacions mortals, i pot arribar a ser una malaltia molt debilitant. Es desconeixen encara els mecanismes patològics que desencadenen la malaltia de Crohn, la qual cosa fa que la majoria de teràpies només aconsegueixin alleujar els símptomes; ni tan sols la cirurgia ressectiva és una solució.

En un estudi publicat recentment a The American Journal of Physiology, un grup d'investigadors de l'IGTP han utilitzat transcriptòmica, un mètode que identifica quins gens estan funcionant en un moment i un lloc concrets, per identificar el gen TMIGD1, que està associat a la recuperació cel·lular i la reparació de teixits. També van trobar que no funcionava en mostres dels seus pacients amb Crohn. El grup de Patologia Inflamatòria Digestiva és un grup multidisciplinari amb investigadors de l'IGTP, l'Hospital i la xarxa CIBEREHD. Josep Manyé, cap del grup de laboratori a l'IGTP explica la concepció de l'estudi, "la malaltia de Crohn és increïblement complexa, per això vam decidir aprofitar la gran quantitat d'informació que ara hi ha disponible, per connectar les dades dels nostres propis pacients amb Crohn amb dades disponibles de processos biològics en bases de dades universals de recerca, i ho hem fet utilitzant tecnologia d'anàlisi computacional. Amb aquest sistema reduccionista hem identificat un gen anomenat TMIGD1 que s'associa amb el manteniment de la barrera per part de les cèl·lules de l'epiteli intestinal. Específicament, el TMIGD1 està minvat a l'ili dels pacients amb malaltia de Crohn, i se'n detecta una major disminució a les parts del teixit més inflamat de l'intestí prim".

L'equip va dur a terme un seguit d'estudis posteriors comparant mostres de teixit inflamat i no inflamat, de pacients amb malaltia de Crohn, i també mostres de teixit de persones que no pateixen la malaltia. Han mostrat que el TMIGD1 normalment funciona en les cèl·lules enterocítiques totalment diferenciades i que la seva activitat es veu afectada per nivells baixos d'oxigen, però no per factors normalment associats amb la pèrdua d'oxigen, particularment la massa corporal de l'individu, tabaquisme i edat. Tampoc es va veure afectada per citocines proinflamatòries, els químics que utilitza el sistema immunitari per controlar la inflamació.

"Totes aquestes troballes apunten a la pèrdua de funció del TMIGD1 degut a alguns factors intrínsecs de la malaltia de Crohn, no a causes externes", explica Yamile Zabana, primera autora de l'article.

"Aquest treball ens ha permès ajustar considerablement els nostres objectius", conclou Josep Manyé. "Ara farem un seguiment per entendre més sobre els mecanismes que relacionen el TMIGD1 en pacients amb Crohn. Aquesta informació sobre el procés és essencial per poder dissenyar tractaments més personalitzats per a diferents grups de pacients, depenent de les característiques particulars en què es manifesta la malaltia."

Article original
Transcriptomic Identification of TMIGD1 and Its Relationship with the Ileal Epithelial Cell Differentiation in Crohn's Disease. Zabana et al, Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2020 Jun 8. doi: 10.1152/ajpgi.00027.2020. Online ahead of print.

Finançament
Aquest estudi ha rebut el finançament de l’ISCiii i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FIS: PI09/1294, PI12/00621 and PI18/00892) i amb el suport del programa CIBER‐ACCES 2016 (EHD16PI02).