Notícies

El CEEISCAT coordina l’elaboració de l’informe EMIS-2017 a nivell estatal

- Recerca

El grup de recerca, adscrit a l'IGTP, ha coordinat la implementació de l'estudi EMIS-2017 a nivell estatal. Més de 10.000 homes que tenen sexe amb homes (HSH) participen en aquest estudi a Espanya. Es tracta d'una enquesta online que recull informació sobre coneixements, conductes i necessitats del col·lectiu d'homes gais, bisexuals i altres HSH en general i en subgrups de major vulnerabilitat[RMA1]  davant del VIH i altres ITS.

La darrera setmana es va publicar la versió espanyola de l'informe EMIS-2017 (European MSM Internet Survey) a partir de les dades dels 10.634 participants residents a Espanya. Com a part del projecte ESTICOM (European Surveys and Training to Improve MSM Community Health), l'enquesta EMIS-2017, desenvolupada i implementada per Sigma Research de la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), i finançada per el Programa de Salut de la UE 2014-2020, s'ha implementat en 50 països i en 33 idiomes diferents, comptant amb una participació total de més de 125.000 HSH i amb l'objectiu de recollir informació sobre conductes sexuals, consum de drogues, salut psicosocial, prova del VIH/ITS, entre d'altres.

El CEEISCAT, grup de recerca adscrit a l'IGTP i liderat pel Dr. Jordi Casabona, ha coordinat la implementació de l'estudi EMIS-2017 a nivell estatal i ha sigut l'encarregat de coordinar-ne també l'elaboració de l'informe, amb la col·laboració de l'Associació Stop Sida, la Secretaría del Plan Nacional de Sida (SPNS) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, i el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III.

"Gràcies a l'estudi s'ha pogut identificar aquelles poblacions més vulnerables davant de la infecció pel VIH i altres ITS com són els menors de 25 anys, les persones nascudes fora de l'estat espanyol i les persones que viuen amb el VIH", explica el Dr. Casabona, coordinador de l'estudi a Espanya. Per altra banda, s'ha posat de manifest la necessitat d'intervencions de prevenció i reducció de danys associats al consum de drogues i a les pràctiques de chemsex en la població d'homes gais, bisexuals i altres HSH.

EMIS-2017 ha recollit també informació en relació a la discriminació i l'homofòbia que pateixen els homes gais, bisexuals i altres HSH i que suposen una barrera en l'accés als serveis de prevenció i detecció del VIH i altres ITS. Per exemple, "el 34,3% dels participants va referir haver-se sentit intimidat en els últims 12 mesos, el 19,4% haver patit insults verbals i el 2% haver rebut violència física en alguna ocasió per algú que sabia que es sentia atret per altres homes", destaca Casabona.

A causa de la pandèmia del COVID-19 s'ha hagut d'ajornar la jornada de presentació de resultats a nivell estatal. Actualment, el CEEISCAT està realitzant anàlisis de les dades per tal de poder presentar resultats a nivell de Catalunya amb les dades dels seus prop de 2.500 participants durant la propera tardor coincidint amb la publicació de l'informe SIVES 2020.

Informe EMIS-2017