Notícies

Mètodes més eficients i fiables per fer test d’Hepatitis C en grups vulnerables

Nou avenç en la reducció del virus de l'hepatitis C a Catalunya, com a part de la campanya global, dels membres del grup de Virologia Clínica i Noves Eines Diagnòstiques a l'IGTP, liderat per l'Elisa Martró. Han trobat que dos tests diagnòstics que es poden fer en els punts d'atenció, són mètodes senzills i efectius per fer les proves a persones que s'injecten drogues, un grup particularment vulnerable a l'hepatitis C. L'article s'ha publicat a l'International Journal of Drug Policy.

Mentre continua la lluita de l'Organització Mundial de la Salut per eliminar el virus de l'Hepatitic C (VHC) al món, el nucli de l'epidèmia està centrat en les persones que s'injecten drogues. Aquesta població vulnerable suposa un repte per al tractament, a causa del seu estil de vida i poc accés a l'atenció mèdica. Qualsevol política de salut pública ha de tenir en compte aquests factors, alhora que ha de fer que la realització de proves sigui el màxim d'efectiva, eficient i econòmica possible. Part de la feina que desenvolupa el grup de Virologia Clínica i Noves Eines Diagnòstiques a l'IGTP, liderat per Elisa Martró, és obtenir dades empíriques de les proves disponibles en situacions de la vida real, de manera que els responsables de les polítiques sanitaries puguin prendre decisions informades.

L'equip havia desenvolupat prèviament un test en què, una simple gota de sang obtinguda mitjançant una punxada al dit, es transferia a una tarjeta especial que després s'analitza al laboratori central, per detectar l'ARN del VHC. Aquesta prova va donar resultats comparables als de les proves estàndard, que requereixen dos tipus de tests, una extracció de sang i diverses visites als centres sanitaris de referència. Es tracta d'un projecte amb l'ojectiu de millorar l'accés al diagnòstic del col·lectiu de persones que s'injecten drogues i que accedeixen als centres de reducció de danys de Catalunya.

"El present estudi compara el nostre mètode, en què es recull una mostra seca de sang al mateix centre de redució de danys i s'envia al laboratori central per analitzar-ne l'ARN del virus, i un mètode en què s'analitza directament al centre una mostra de sang capil·lar fresca, amb la tècnica Xpert FS, que ha rebut recentment el segell CE europeu i dona resultats en aproximadament una hora. Hem vist que els dos tests són fiables per diagnosticar el VHC in situ", explica Veronica Saludes, primera autora de l'estudi. "És important perquè és el primer cop que el test Xpert FS es duia a terme per personal que no és de laboratori i també el primer cop que s'utilitzava a Espanya", afegeix Saludes.

Els resultats s'han obtingut i verificat en situacions reals, en un dels centres de reducció de danys més grans de Catalunya, que ofereix una sala d'injecció de drogues de manera supervisada entre molts altres serveis. El centre va registrar 2.093 usuaris l'any 2017 (dades de l'Agència de Salut Pública de Catalunya), la majoria dels quals eren usuaris temporals. El personal duent a terme aquestes tasques de reducció de danys van rebre formació per dur a terme els tests del VHC, i han tingut suport directe del laboratori central de manera remota. Els usuraris, consumidors de drogues injectades, a més de fer-se les dues proves, també van completar un qüestionari; el 50% van indicar que preferien tenir els resultats el mateix dia. Amb el test Xpert FS, va ser possible donar resultats el mateix dia del test en el 80% dels casos.

"La fiabilitat dels tests i el fet que siguin pràctics és important", explica Martró. "Tots dos mètodes són fiables, els dos són eines útils i simplificades per identificar els individus amb infecció virèmica pel VHC i que, per tant, necessiten tractament, entre aquest col·lectiu vulnerable que ens ocupa. Tant el text Xpert FS com del test d'ARN en sang seca amb mostres recollides in situ, poden millorar en gran part les estratègies de diagnòstic que es fan servir actualment a la xarxa de centres de reducció de danys catalana. El mètode actual treballa amb un test ràpid d'anticossos i, en cas de ser positiu (un 80% dels cassos), se'ls refereix als sistemes d'atenció sanitària generals per a confirmar el diagnòstic".

L'Xpert FS és més ràpid, obté resultats el mateix dia, i permetria descentralitzar els tests amb supervisió des del laboratori. Tanmateix, no és possible en alguns centres, degut als costos, espai, xarxa elèctrica o connexió a la xarxa, i en aquestes situacions la prova de l'ARN del VHC en sang seca és igualment vàlida. Ambdos tests poden ser útils per augmentar el coneixement sobre la seva pròpia infecció entre les persones que consumeixen drogues injectades i ajudar-los a accedir al tractament antivíric.

Aquest estudi s'ha implementat com a col·laboració multidisciplinar entre el Servei de Microbiologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol i el Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT), que conjuntament integren el el grup 27 de CIBERESP, juntament amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya, el centre de reducció de danys REDAN La Mina i Jeffrey Lazarus de ISGlobal, amb la visió d'implementar aquestes solucions diagnòstiques en països en vies de desenvolupament.

Article de referència
https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2020.102734

Finançament
L’estudi ha estat finançat per l’Instituto de Salud Carlos III/FEDER, European Union (PI15/000284, 2016-2018). EM i JVL disposen d’una posició Miguel Servet (Instituto de Salud Carlos III/FSE, European Union, CPII15/00028 (2016-2019) i CP18/00074 (2019-2022), respectivament).