Notícies

L’IGTP participa en un projecte internacional de desenvolupament i validació de tests serològics en COVID-19

- Innovació, Recerca

El grup de recerca en Innovació en infeccions respiratòries i diagnòstic de la tuberculosi, liderat pels doctors José Domínguez i Cristina Prat-Aymerich, ha iniciat una col·laboració amb l'equip encapçalat pel Dr. Luis Cuevas de la Liverpool School of Tropical Medicine pel desenvolupament i validació de noves tècniques serològiques en el diagnòstic de la COVID-19. El projecte ha estat finançat per la Wellcome Trust (Regne Unit).

El projecte se centra en el desenvolupament de tècniques de laboratori i de tècniques de tests ràpids per estudiar si un individu ha estat en contacte amb el SARS-CoV-2 i si ha produït anticossos. És el que es coneix com a test serològics, que identifiquen la presència o no d'anticossos en una petita mostra de sang. Aquestes tècniques quantifiquen la presència d'anticossos contra la COVID-19 en pacients que han passat la malaltia, n'hagin desenvolupat o no símptomes, avaluant els resultats en funció del temps que fa de l'inici dels símptomes i de la gravetat de la malaltia.

La pandèmia de la COVID-19 és una de les crisis sanitàries més grans del segle amb, almenys, 4 milions de casos i responsable de més de 275.000 morts. Per conèixer la situació i treballar per controlar-la és necessari desenvolupar mètodes serològics assequibles, ràpids i fiables. "En el control de malalties infeccioses és clau disposar de tècniques de detecció d'anticossos de qualitat per poder conèixer el nombre de persones que han passat la malaltia i així poder prendre les mesures de salut pública més adequades", valora José Domínguez. "En el cas del SARS-CoV-2, però, encara ens queda molt per investigar per saber si aquesta producció d'anticossos té una relació directa amb la immunitat al virus i, per tant, a tornar-se a infectar, i també conèixer durant quant de temps perduren aquests anticossos en sang", afegeix.

El grup de recerca en Innovació en infeccions respiratòries i diagnòstic de la tuberculosi té una àmplia experiència en el desenvolupament, avaluació i optimització de tècniques diagnòstiques, especialment en el camp de les infeccions respiratòries. Fa molts anys que col·laboren amb el grup de la Liverpool School of Tropical  Medicine en projectes de recerca per la millora del diagnòstic de la tuberculosis a l'Àfrica Subsahariana. En aquest nou projecte conjunt, els grups estan treballant en les darreres fases d'optimització de les tècniques i en la selecció dels casos a estudiar. Per això esperen obtenir els primers resultats abans de l'estiu.