Notícies

El grup de recerca en Immunopatologia participa en un consorci europeu pel desenvolupament d’immunoteràpies cel·lulars

- Recerca

Aquesta setmana s'ha celebrat a Regensburg, Alemanya, la reunió d'inici del consorci INsTRuCT ( INnovative Training in myeloid Regulatory Cell Therapy)  amb la participació de la Dra. Eva Martínez-Cáceres, cap del grup de recerca en Immunopatologia de l'IGTP. INsTRuCT és una Xarxa de Formació Innovadora (ITN per les seves sigles en anglès) Marie Slodowska-Curie amb el finançament del programa Horizon 2020 de la Unió Europea. Constituïda per científics europeus procedents de l'àmbit acadèmic i de la indústria, centrats en la recerca bàsica i clínica de les immunoteràpies basades en cèl·lules mieloides reguladores (MRC).

Com a programa formatiu, el consorci INsTRuCT ofereix un total de 15 projectes de recerca predoctorals en 13 instituts a Europa, que cobreixen un ventall molt ampli entre la investigació més bàsica a la clínica més translacional. Durant la formació, els doctorands seleccionats rebran formació i experiències per part dels professionals experts en recerca bàsica en immunologia, desenvolupament farmacològic preclínic, processos de manufactura dels productes cel·lulars, disseny d'assaigs clínics, economia de la salut, ètica o màrqueting.

El grup de recerca que lidera la Dra. Eva Martínez-Cáceres a l'IGTP ofereix un dels projectes de recerca, en aquest cas, en l'àrea de la investigació clínica més translacional. El grup de les Dres. Eva Martínez-Cáceres i Cristina Ramo Tello ha desenvolupat una teràpia cel·lular per al tractament de l'esclerosi múltiple (EM), anomenada tolDC-VitD3. La teràpia es troba en assaig clínic de fase I (EUDRA CT 2015-003541-26), se n'està provant l'escalat de dosi.. El projecte ofert en el context d'INsTRuCT investiga aspectes bàsics i efectes farmacodinàmics del tractament amb tolDC-VitD3 en els pacients participants de l'assaig clínic en curs.

La data límit per aplicar als projectes és el 31 de gener, en què s'iniciarà la selecció prevista en dues fases. Podeu consultar més informació sobre el consorci, els projectes i el procés de selecció al web d'INsTRuCT o a la pàgina de l'oferta a EURAXESS.