Notícies

Premi per al biobanc IGTP-HGT en una presentació de la flexibilitat i eficiència dels seus serveis

- Institucional, Recerca

A mitjans d'octubre l'equip del Biobanc de l'IGTP-HGT va presentar la comunicació oral i pòster "És dinàmic el nostre biobanc? Hi ha correlació entre les mostres emmagatzemades i les que sol·liciten els usuaris?". La comunicació va rebre el premi Victoria Cusí com a millor comunicació al darrer congrés de la Xarxa Espanyola de Biobancs, en què es commemorava els 10 anys de coordinació de biobancs a l'estat.

"Vam prendre l'estudi com una oportunitat per fer una auditoria interna del nostre biobanc per comprovar si està al dia de les necessitats dels clients", explica la Dra. Edurne Pedrosa, Directora del Biobanc IGTP-HGT. Hi ha tendència a acumular mostres que no se sol·liciten, i aquest no és un bon ús dels recursos del biobanc. En el cas del biobanc IGTP-HGT les mostres que més s'emmagatzemen també són les que més se sol·liciten, tot i que sovint amb un o dos anys de retard. Les mostres més demanades són plasma, ADN i teixit parafinat, tot i que s'està expandint i incloent noves mostres com orina, femta i llet maternal.

La Laia Pérez, que va recollir el premi en nom del biobanc també es mostra satisfeta pel reconeixement de la feina feta al Campus Can Ruti. "Fins i tot hem vist que el 2018 es van demanar més mostres per recerca que les que vam rebre", explica.

Pedrosa conclou, "El nostre biobanc està al dia i s'ha mostrat flexible i eficient. El número de mostres utilitzades va creixent i estem adaptant els tipus de mostres que emmagatzemem per adaptar-nos als canvis de la ciència. Aquest premi és un reconeixement a la nostra tasca".