Notícies

Un projecte multidisciplinari suma esforços amb l’antropologia per combatre la tuberculosi entre els membres més vulnerables de la societat

- Recerca

Cristina Vilaplana i Adrià Pujol-Cruells de la Unitat de Tuberculosi Experimental a l'IGTP proposen un nou enfocament per a la recerca en tuberculosi (TB). Han aplicat metodologia antropològica que permet fer recomanacions sobre com el tractament per la malaltia en base a la realitat dels pacients. Aquesta aproximació global té en compte factors socioeconòmics que sovint impedeixen que els pacients accedeixin al tractament i el finalitzin. Per això és necessari que els centres de salut impliquin els pacients, que tinguin en compte les seves preferències, necessitats i valors, establint un enfocament complet que inclogui aspectes socials i de salut mental.

Tot i que van disminuint els casos de tuberculosi, l'any 2017 encara se'n comptabilitzaven 10 milions de casos i 1,3 milions de morts relacionades amb la malaltia, segons la Organització Mundial de la Salut (OMS). A Espanya baixa la incidència, com a tots els països occidentals, però és una caiguda desigual entre la població; dues qüestions claus són un augment de casos a les ciutats i un creixent retard en el diagnòstic. En aquest context, Barcelona és un laboratori ideal per estudiar i tractar la tuberculosi, ja que la seva Agència de Salut Pública gestiona un programa de control des de fa 30 anys, que permet compartir informació entre unitats de TB clínica, gestors de casos, infermeria de salut pública i altres agents de salut.

"Tot i aquesta excel·lent organització, el sistema està fallant per alguns dels ciutadans amb més necessitats", diu Vilaplana. "El personal sanitari és coneixedor del problema però no tenen manera de resoldre-ho, simplement no hi ha la infraestructura per fer-ho", afegeix. La construcció d'un enfocament més global que tingués en compte aspectes com la pobresa, la salut mental i l'exclusió social permetria que els pacients més vulnerables puguin accedir i completar els tractaments contra la TB. Això és exactament el que recomanen les directrius de l'OMS: passar a una gestió de la malaltia centrada en el pacient.

Ja hi ha moltes dades sobre la incidència de la infecció de TB i l'èxit dels tractaments; en aquest estudi, Vilaplana ha adoptat un enfocament diferent incloent l'antropòleg Adrià Pujol-Cruells a l'equip, per tal d'estudiar la tuberculosi a Barcelona des d'un punt de vista antropològic i elaborar propostes per un programa més inclusiu per combatre la malaltia. L'estudi ha confirmat que el pacient típic de TB a Barcelona és immigrant (tot i que no sempre) i que té dificultats per accedir a l'entorn social i laboral de la regió, sovint amb problemes de llengua i comunicació. Pateixen exclusió social per raons personals, culturals, familiars o legals. La naturalesa crònica de la malaltia i la discapacitat associada, o l'hospitalització puntual, ho poden agreujar, fet que dificulta que els pacients treballin, trobin un lloc estable per viure o facin vida social. Els professionals sanitaris coneixen la realitat però no tenen eines més enllà d'accions voluntàries.

El resultat d'aquest estudi és una llista estructurada de propostes específiques per implementar un enfocament centrat en el pacient a l'àrea de Barcelona, amb directrius sobre els costos del programa i l'establiment d'un esquema pilot. El projecte requeriria la creació d'equips multidisciplinaris que incorporin els equips actuals i alguns de nous, com ONGs, l'ús d'espais públics disponibles (biblioteques, gimnasos i museus) per a activitats i la previsió d'un pressupost específic.

"La feina no és senzilla", admet Pujol-Cruells. "Proposem intervenir en dues grans àrees; primer en els centres de diagnòstic i tractament, i després en les àrees d'incidència alta, on ens centraríem en els pacients i les seves famílies, d'una banda, i la població general, de l'altra", afegeix. Les activitats són variades i estructurades, van des d'activitats de lleure al coaching, tutories i sessions de grup, educació per a pacients i professional sanitari, i moltes accions de comunicació. Un aspecte especialment important és la implicació de pacients que ja estiguin curats com a "experts" prenent part del procés per ajudar en la confiança. Vilaplana resumeix les recomanacions: "L'objectiu no és només que els pacients tinguin accés a les cures i ajudar-los a mantenir els llargs tractaments per la TB; també és trencar el cercle viciós de la mala salut i l'exclusió social. Moltes d'aquestes persones també pateixen altres malalties, que també s'abordarien amb aquest sistema. L'única manera de reduir la incidència de la TB a la nostra societat és proporcionar-ne una via de sortida per als membres més vulnerables".

El tàndem biomedicina i ciències socials

Aquest projecte s'inclou en la línia de recerca que lidera Vilaplana a la Unitat de Tuberculosi Experimental, a l'IGTP, centrada en l'estudi de l'impacte dels factors psicosocial de la TB. L'objectiu és obrir el punt de vista utilitzant una aproximació alhora qualitativa i quantitativa a la malaltia, de manera que es pugui incidir en aspectes com les estratègies de prevenció o l'adherència al tractament. "Hem d'apropar els estudis als pacients. Hem de ser capaços de complementar la recerca bàsica amb l'estudi dels efectes de la malaltia i el tractament sobre el pacient, perquè el nostre objectiu final és curar les persones, a més de les malalties ", apunta Vilaplana, sobre la necessitat de línies de recerca com aquesta, amb una visió més amplia i multidisciplinària.

Article de referència

Front. Med., 26 November 2019 ' https://doi.org/10.3389/fmed.2019.00273
Specific Interventions for Implementing a Patient-Centered Approach to TB Care in Low-Incidence Cities.  Adrià Pujol-Cruells and Cristina Vilaplana*

Funding information

This work was supported solely by the Experimental Tuberculosis Unit (UTE)funds. Dr Vilaplana has a Miguel Servet II contract funded by the Instituto Carlos III (ISCIII, CPII18/00031). UTE is a consolidated group of the Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR, AGA141) and a member of the Spanish  Spanish Biomedical Network for Respiratory Diseases CIBERES.