Notícies

L’IGTP és partner d’un projecte internacional per millorar els tractaments personalitzats de càncer infantil amb eines d’intel·ligència artificial

- Projectes, Recerca

El grup de recerca en Oncologia Hepàtica Infantil (c-LOG), liderat per la Dra. Carolina Armengol, és un dels 21 partners internacionals, d'11 països diferents, que aquest 2019 s'uneixen en un projecte de Cura Pediàtrica Individualitzada (iPC per les sigles en anglès de Individualized Pediatric Cure). El projecte, que té un finançament de 15 milions d'euros per quatre anys, està liderat per les empreses IBM a Suïssa i per Technikon a Àustria.

El càncer infantil és poc freqüent i les opcions de tractament acostumen a ser limitades i no sempre són eficients. A més, els infants que sobreviuen al càncer poden patir efectes adversos a llarg termini degut als tractaments agressius a què s'han de sotmetre. La manca de tractaments eficaços es deu, principalment, al fet que les cèl·lules tumorals presenten moltes alteracions aleatòries que fan que cada càncer tingui la seva pròpia identitat molecular i sigui essencialment únic. L'objectiu del projecte iPC és ser capaços de tractar els càncers infantils a partir del coneixent de la seva identitat molecular, que permeti oferir una combinació de fàrmacs a mida en el mínim temps possible. Això facilitarà una teràpia més eficient i individualitzada que eviti tractaments excessivament agressius i els conseqüents efectes secundaris a llarg termini.

"Per afrontar aquest problema i ser més eficaços en el tractament del càncer infantil, una malaltia poc freqüent, cal que els investigadors d'arreu del món treballem de manera coordinada i compartim les nostres troballes", explica Carolina Armengol, "aquest projecte ens permet estudiar amb més profunditat les dades moleculars que el meu grup ha generat al llarg dels darrers anys i poder-les comparar amb altres tumors infantils. El fet de posar la nostra feina a disposició d'un marc molt més ampli, farà que la nostra recerca sigui més eficient". El projecte se centrarà en aconseguir una medicina personalitzada pel càncer pediàtric abordant una multitud de reptes. Per això, es durà a terme un exhaustiu esforç computacional integral de les dades disponibles combinant eines de machine-learning (aprenentatge automàtic) per a predir teràpies òptimes estàndard i experimentals per a cada nen.

El projecte iPC treballarà per recollir, estandarditzar i harmonitzar el coneixement clínic actual i les dades mèdiques i, amb l'ajut de la intel·ligència artificial, crear models de tractament per a cada pacient. Un cop obtinguts aquests models, els científics els posaran a prova en pacients virtuals per avaluar-ne l'eficàcia i toxicitat, millorant així també la supervivència dels pacients i la seva qualitat de vida. "La nostra tasca és proporcionar les dades moleculars de pacients amb hepatoblastona, el principal càncer de fetge pediàtric, generar models experimentals per provar noves teràpies biològiques i estudiar la seva possible aplicació en pacients reals", detalla Carolina Armengol, cap del grup c-LOG. "Per una altra part, la nostra recerca en càncer de fetge infantil obtindrà un enorme benefici tenir accés a un consorci biocomputacional punter a nivell internacional".

Com més en sabem de càncer, més s'evidencia que és un ventall molt complex de malalties, que requereixen tractaments molt diferents. Els projectes europeus d'aquestes dimensions i nivell d'organització permeten unir els investigadors més expertes en cada camp i utilitzar la tecnologia més actual per obtenir solucions, que es traslladaran en la cura dels pacients i en incrementar la seva qualitat de vida. En aquesta línia, el projecte iPC s'ocuparà de la necessitat urgent de la medicina personalitzada per a nens amb càncer, contribuint a la digitalització de fluxos de treball, i habilitant un mercat únic digital de la infraestructura de dades de la Unió Europea.

El projecte iPC compta amb el finançament del programa Horizon 2020 de la Unió Europea per a la recerca i la innovació (acord número 826121).