Notícies

Entendre la multimorbiditat per millorar-ne la prevenció

Un projecte de recerca col·laboratiu entre IDIBELL-ICO, IDIAP Jordi Gol i IGTP permet identificar les principals malalties que hi contribueixen

- Recerca

La multimorbiditat, definida com la coexistència de dues o més malalties en un determinat individu, suposa un repte important per a la qualitat de l'atenció sanitària. S'estima que aproximadament el 7% de la població general pateix multimorbiditat i aquest percentatge és superior al 50% entre la gent gran.

Tot i això, es desconeixen amb precisió les tendències d'associacions de malalties depenent de l'edat i el gènere, i a més es desconeixen els factors genètics responsables de la multimorbiditat. Un millor coneixement d'aquestes variables i factors proporcionaria una millor assistència i seguiment clínic, a banda de noves eines de prevenció.

En un treball col·laboratiu recent, liderat per investigadors de l'IDIBELL-ICO (programes ProCURE, Oncobell), l'IDIAP Jordi Gol i el GCAT (Genomes of Life, IGTP), s'identifiquen les malalties principals i les associacions que contribueixen de forma important a l'aparició de multimorbiditat. L'estudi identifica també factors genètics heretats que influeixen en l'aparició de la multimorbiditat.

A nivell de càncer, els investigadors identifiquen processos metabòlics que es troben comunament alterats en el càncer de mama, malalties nutricionals i neuropaties. Aquests processos influeixen també en l'edat diagnòstica del càncer de mama i per tant podrien representar noves eines de prevenció.