Unitat de Genòmica d’Alt Contingut i Bioinformàtica

Introducció

La Unitat de Genòmica d'Alt Contingut i Bioinformàtica de l'IGTP es va originar del Laboratori de Genòmica i Bioinformàtica creat l'any 2009 com a plataforma de l'Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC). Proporciona consultoria i recolzament en tecnologies genòmiques i bioinformàtica a grups de recerca del  campus de Can Ruti i altres institucions, enfocats a la generació i anàlisi de dades.

Objectius

L'objectiu principal de la Unitat de Genòmica d'Alt Contingut i Bioinformàtica de l'IGTP es proporcionar als investigadors accés als darrers avenços en tecnologies genòmiques i a eines d'anàlisi bioinformàtica.

Serveis

Oferim solucions completes des del disseny experimental fins a la interpretació dels resultats , i recolzament adicional per a la rederivació i contractació de serveis externs.  Tenim coneixement expert en diverses metodologies per a l'anàlisi global del genoma, transcriptoma i epigenoma, que permeten la identificació de nous marcadors moleculars aplicables a moltes malalties.

Els serveis que tenim a disposició actualment inclouen: consultoria, control de qualitat de mostres, processat de mostres per a seqüenciació de nova generació (Illumina, Ion Torrent) i assaigs basats en microarrays (Infinium Illumina), automatització de manipulació de líquids per a preparació  de mostres i assaigs de PCR d'alt rendiment, i anàlisi bioinformàtica de dades.

Equips

La unitat té estacions de treball dedicades a l'anàlisi de dades i fa ús dels recursos de computació d'altes prestacions localitzats al centre de processament de dades de l'IGTP. Apart de disposar de infrastructura de laboratori per a poder fer control de qualitat i preparació de mostres per a assaigs  d'anàlisi genòmica d'alt contingut, la unitat està coordinada amb altres grans unitats de serveis cientificotècnics de genòmica com el CRG-CNAG i forma part de la xarxa TransBioNet de la Plataforma de Bioinformàtica de l'ISCIII.