Unitat Polivalent d'Investigació Clínica (UPIC)

La Unitat Polivalent d'Investigació Clínica (UPIC) unifica la voluntat de l'IGTP i de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol d'afavorir la investigació clínica i biomèdica facilitant estructures pròpies al nostre centre.

La UPIC inicià la seva activitat l'any 2010 com a node d'un consorci públic estatal promogut per l’Instituto de Salud Carlos III, i aportant fons propis. En l'actualitat, compta amb una instal·lació de 400 m2 situada a la segona planta de l'hospital. Incorpora personal propi d'infermeria i mèdic, d'administració i monitors d'assaigs clínics.  

Poden utilitzar les seves instal·lacions els professionals de diferents serveis de l'hospital, i els investigadors d'IGTP, en funció de la disponibilitat temporal i de recursos humans. Es duen a terme assaigs clínics de fases I, II, III  i IV així com estudis observacionals, de promoció independent o d'indústria.

Objectius

  • Facilitar la investigació clínica en el binomi HUGTP-IGTP i la translacionalitat de la recerca bàsica per a qualsevol facultatiu o servei de l'hospital en un espai específic amb dotació pròpia.
  • Proveir espais, capacitat d'hospitalització en el context de l'assaig clínic, estructures tècniques i administratives, gestió de mostres, equipament i recursos humans per a la recerca clínica.
  • Ser un recurs per l'aprenentatge de la recerca clínica per professionals novells i estudiants

La UPIC emmarca la participació d'IGTP com a Institut d'Investigació Sanitària acreditat per l'Instituto de Salud Carlos III, a la Plataforma de Unidades de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos SCReN (Spanish Clinical Research Network  https://www.scren.es ) de recolzament a la recerca en ciències i tecnologies de la salut, per facilitar la recerca independent en xarxa estatal i europea, essent una de les seves UICECs (Unidad de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos).

Plataforma SCReN

SCReN és una organització funcional cooperativa en xarxa, a la què s'associen unitats de 29 centres diferents en 11 comunitats autònomes. El seu objectiu general és facilitar la realització d'una recerca clínica de qualitat i excel·lència, mitjançant la prestació del recolzament adequat a propostes científicament rellevants, facilitant el seu correcte desenvolupament, la seva difusió i traslació final al Sistema de Salut.

La Plataforma de Unidades de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos (SCReN), al nostre centre PT13/0002/0038, està finançada pel PE d'I+D+i 2013-2016 i per la Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación- Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) i cofinançat amb fons FEDER.