Unitat Polivalent d'Investigació Clínica (UPIC)

Poden utilitzar les instal·lacions de l’UPIC els professionals de diferents serveis de l'hospital, i els investigadors d'IGTP, en funció de la disponibilitat temporal i de recursos humans. Es duen a terme assaigs clínics de fases I, II, III  i IV així com estudis observacionals, de promoció independent o d'indústria.

Espais a la UPIC

  • 3 despatxos de consultes externes (pacients ambulatoris)
  • 6 butaques d'Hospital de Dia (recurs de règim ambulatori)
  • 6 llits d'hospitalització (ús com unitat d'estudis de fases inicials de la recerca [fase I]  o pacients amb necessitat de atenció durant 24 hores)
  • 1 sala de monitoratge d'estudis
  • 1 arxiu d'estudis actius
  • Sales per preparació, separació i conservació de mostres biològiques i emmagatzematge de materials