Biobanc IGTP-HUGTP

Tarifes

El Biobanc no cobra per les mostres, però sí pot repercutir els costos associats al subministrament, processament i transport de les mostres. 

Vegeu els preus aquí

Sol·licitud de mostres

La cessió de mostres i dades associades és oberta a la comunitat científica.

L'investigador sol·licitant ha d'omplir el formulari de sol·licitud de mostres (descarregar) que inclou el resum del projecte, un llistat específic dels objectius que es pretenen assolir, la rellevància del projecte dins la línia de recerca al que estarà vinculat i la font de finançament. Cal adjuntar la memòria tècnica del projecte que emprarà les mostres i certificat del Comitè d'Ètica on tindrà lloc la realització del projecte.

Més informació sobre la sol·licitud de mostres

Acord de cessió de mostres biològiques humanes i/o dades clíniques associades per a recerca biomèdica

Sol·licitud de dipòsit

Es poden dipositar mostres al Biobanc per diferents vies, sempre prèvia obtenció del consentiment informat del donant:

  • Excedents d'un projecte d'investigació
  • Excedents de diagnòstic
  • Reclutament de mostres emprant el circuit del Biobanc
  • Dipòsits de mostres preexistents o col·leccions històriques

Per iniciar el dipòsit o reclutament de mostres, contacti prèviament amb el Node Central del Biobanc: biobanc(ELIMINAR)@igtp.cat

El procediment per al dipòsit de col·leccions de mostres (o petits biobancs) consta de tres etapes: formulari de sol·licitud (descarregar), tramesa i resolució. L'objectiu és garantir que aquelles mostres compleixen uns requisits de qualitat i estan en consonància amb la normativa legal vigent.

Més informació sobre la sol·licitud de dipòsits de mostres

Sol·licitud de serveis tècnics

Per sol·licitar serveis tècnics contacti prèviament amb el Biobanc: biobanc(ELIMINAR)@igtp.cat

Sol·licitud de serveis tècnics