01 Organització institucional i estructura organitzativa

 1. Activitat de l’entitat
 2. Adreça de correu postal i electrònic
 3. Composició dels òrgans de govern i de l’equip directiu
 4. Estatuts
 5. Estructura directiva i de govern
 6. Estructura organitzativa
 7. Fins o finalitats
 8. Missió
 9. Resultat de les activitats acomplertes
 10. Web
 11. Col·lectiu de persones beneficiàries ateses
 12. Programa anual d’activitats
 13. Codi de bon govern i bones pràctiques de gestió
 14. Principals linies estratègiques d’actuació
 15. Balanç social
 16. Informe de govern corporatiu
 17. Informe anual del codi de conducta
 18. Els acords relatius a la creació, la participació i el funcionament de l’ens públic
 19. Els canals de participació i els procediments participatius

1.Mission, Vision and Functions

 1. Statutes and Non-profit registry number, documents relating to legal status
 2. Organizational chart, Identification and Short Bios of Executives
 3. Organizational chart for the CMCiB
 4. Trustees, Executive Committee, Internal Evaluation Bodies
 5. Web, contact addresses
 6. Catalogue of services. Reports on Evaluations and Social Reach of Policies
 7. Information on channels for participation
 8. Legal resolutions on incompatibility - NOT APPLICABLE
 9. Identification of registrations of interest groups
 10. Principal strategic lines
 11. List of spin-off companies and shareholders