Notícies

Un projecte per millorar el diagnòstic de la Tuberculosi en un programa de mentoring del MIT

El grup ­de recerca d'Innovació en el Diagnòstic de Malalties Respiratòries i Tuberculosi de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) ha participat a l'edició 2017 de l'IDEA2 Global, un programa de mentoria del MIT (Massachusetts Institute of Technology) per a impulsar idees d'innovació en salut i ajudar a convertir-les en projectes transferibles, tant des del punt de vista d'aplicació en salut, com des del punt de vista més empresarial. Va ser seleccionat a través de la Fundación para la Innovación y la Prospectiva en Salud de España (FIPSE) entre desenes de propostes.

El projecte, liderat pel Dr. José Domínguez, planteja el desenvolupament d'un nou mètode diagnòstic per a la Tuberculosi basat en l'estudi del metaboloma present en l'orina, mitjançant una tècnica ràpida. Durant 6 mesos, un grup d'experts internacionals ha acompanyat el desenvolupament del projecte, que van presentar en una primera reunió a Boston a principis del mes de juny. Aleshores ja van rebre un primer retorn sobre la proposta inicial, amb l'objectiu d'identificar els punts forts i febles en el camí cap a la transferència, és a dir, el pas del projecte a la pràctica clínica.

Així, de juny a desembre, l'equip del Dr. Domínguez ha treballat a distància amb diversos mentors, tots ells procedents del món empresarial, de l'emprenedoria o professors universitaris. Han avaluat les possibilitats empresarials, els han posat en contacte amb altres grups, els han ajudat a valorar les tecnologies més adequades, analitzar el mercat i, sobretot, qüestionar aspectes relacionats amb el projecte. "La intensitat i nivell del programa ens ha ajudat i obligat a fer un esforç extra per arribar a resultats més sòlids", explica el Dr. Domínguez, que es mostra molt satisfet de l'evolució del projecte en aquests sis mesos. Les presentacions finals s'han dut a terme aquest mes de desembre, de nou, presencialment a la seu del MIT a Boston.

"El pas pel MIT ens ha servit per definir el producte, conèixer molt millor el mercat a què ens dirigim i definir la millor estratègia per fer-ho", conclou el Dr. Domínguez. També valora molt positivament l'experiència que els ha permès, explica, "participar d'un programa molt prestigiós i viure una manera de veure la ciència molt enfocada a la transferència, donant valor a la tecnologia".

El diagnòstic de la TB

Actualment, el diagnòstic de la Tuberculosi es fa mitjançant tècniques de cultiu, un procediment lent i que no afavoreix un diagnòstic ràpid ni, per tant, avançar el tractament de la malaltia. També s'utilitzen mètodes més àgils amb noves tècniques de diagnòstic molecular, però tenen un cost elevat i no són a l'abast de tothom. L'orina, en canvi, és una mostra clínica fàcil d'aconseguir i per això el projecte l'estudia com a via diagnòstica, mitjançant la identificació de metabòlits específics de la malaltia.

Sobre IDEA2 Global

Amb seu al Massachusetts Institute of Technology, IDEA2 Global ofereix mentoria transformativa i expertesa per a líders emergents en innovació, per desenvolupar les seves idees de projecte. El programa aplica un mètode d'innovació per ajudar els equips a refinar l'objectiu de la seva recerca, anticipar els reptes i identificar les múltiples vies per al desenvolupament.

Les propostes que participen a IDEA2 Global arriben d'arreu del món, la majoria de les quals a través de qualificacions prèvies en altres programes de promoció de la innovació en salut, com és el cas del grup representant de l'IGTP, via FIPSE.