Notícies

L'Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC) ja forma part de l'IGTP com al PMPPC

El procés es va iniciar al 2013 en el marc del Programa SUMA

- Campus Can Ruti

El procés de reordenació organitzativa dels dispositius i instituts de recerca del Campus Can Ruti i, en concret, la integració de l'Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMMPC) a l'Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) ) i a l'Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC) ha arribat a bon port amb l'aprovació final del projecte pel Govern de la Generalitat.  Aquest procés es va iniciar al 2013  en el marc del Programa SUMA, impulsat per la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement i per la Institució CERCA. En línia amb el Programa SUMA aquest procés d'integració té com a objectiu incentivar una dinàmica més activa de generació de sinergies i projectes compartits, i aconseguir un increment de la massa crítica i la competitivitat de les línies de recerca dels centres del campus de can Ruti.  Aquest procés de reordenació comporta que 4 grups d'investigació que fins ara han format part de l'IMPPC s'incorporen a l'IJC mentre que la resta dels grups s'incorporen nominalment a l'IGTP, així com el personal de suport.  L'acord, que ha estat possible gràcies a la col·laboració i màxima coordinació entre els tres instituts, és fruit del consens i no suposa cap pèrdua de llocs de treball.

La integració de l'activitat científica de l'IMPPC en els centres IGTP i IJC, es veu també facilitada per la proximitat física dels tres instituts, ubicats en la part nord del Campus Can Ruti i contempla també la gestió compartida d'una sèrie d'equipaments tècnics dels quals es disposa en la actualitat i que estan previstos que s'ubiquin en el nou edifici de l'IJC.   Tot això permet un posicionament més potent en el món de la recerca, en l'àmbit del tumor sòlid i tumor líquid. 

L'IGTP està acreditat com a centre d'excel·lència per l'Institut Carlos III i té un paper històric com a pal de paller de la gestió de la recerca al campus Can Ruti.  L'execució del Pla Estratègic 2014-2017, ja ha fet possible  la incorporació de l'equip de Projectes Internacionals dins del departament de Gestió de Projectes i també l'entrada en funcionament de la Oficina d'Innovació i Transferència, el que ha permès millorar i incrementar els resultats de 2015 pel que fa a nombre de projectes, sol·licitats i aconseguits, i patents registrades.  Durant el 2016 es pretén reforçar el funcionament de les plataformes tecnològiques per millorar i adequar el servei que es dona a tots els investigadors del diversos grups i centres del campus.

El creixement de massa crítica en el Campus Can Ruti continuarà en els propers anys i rebrà un impuls important en quan els dos nous edificis de recerca en construcció que entrin en funcionament.  Esperem que l'edifici de l'IJC obri les seves portes a finals de 2016 i el Centre de Medicina Comparativa i Bioimatge de l'IGTP ho  faci durant el 2017, si es compleixen les previsions de construcció, oferirem un servei únic per als investigadors del nostre país, que permetrà impulsar col·laboracions nacionals i internacionals en recerca translacional.

Els directors dels tres instituts s'han mostrat molt satisfets amb la actual dinàmica del Campus Can Ruti, malgrat un entorn econòmic  certament difícil. En Dr. Manel Puig, director de l'IGTP està convençut de que les diverses accions en curs, permetran assolir una major internacionalització de la recerca a tots els centres del campus.

Amb aquest acord, l'IMPPC  passa a convertir-se en un programa transversal dintre del campus com a Programa de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (PMPPC) de can Ruti, del qual Dr. Manuel Perucho passa a ser el seu director.