Qui som

El Biobanc IGTP-HUGTP es un establiment públic i sense ànim de lucre que acull vàries col·leccions de mostres biològiques. Es caracteritza per la seva base hospitalària i per treballar sota els compromisos ètics i legals que li són propis. La seva missió és fomentar la investigació bàsica i traslacional facilitant a la comunitat científica l'accés a les mostres i les seves dades associades.

El Biobanc va ser autoritzat pel Departament de Salut de la Generalitat el 15 d'abril de 2013 i posteriorment inscrit en el Registre Nacional de Biobancs de l'ISCIII (B.0000643), fet que garanteix que el Biobanc compleix amb les garanties de traçabilitat, qualitat, i seguretat de dades, processos i mostres.

El Biobanc IGTP-HUGTP forma part de la Xarxa Catalana de Biobancs i de la Red Nacional de Biobancos  i es constitueix com una xarxa estable de cooperació científica co-finançada pel Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) com una iniciativa del Sistema Nacional.

Triptic informació als investigadors de la Plataforma Red Nacional de Biobancos