Genòmica Translacional

Presentació

La Plataforma de Genòmica, constituïda l'any 1999 a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (HUGTiP), és actualment un dels Serveis de Suport a la Recerca de l'Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP). 

Dóna suport i assessorament tècnic/metodològic als grups de recerca de l'IGTP i als grups de recerca externs a l'Institut, amb la finalitat d'impulsar la recerca, la innovació i la formació en l'àrea de la Genòmica. Paral·lelament, dóna diàriament servei d'anàlisi genètica a les Unitats de diagnòstic clínic de l'HUGTiP i externes que ho sol·licitin.

Anualment organitza cursos tecnològics formatius per a estudiants de Grau Universitari (Màster UB-UAB Immunologia) i per a personal tècnic de suport a la recerca. Disposa també d'un servei de consultoria