Genòmica Translacional

La plataforma de genòmica translacional, constituïda l'any 1999 a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (HUGTP), és actualment un dels Serveis de Suport a la Recerca de l'IGTP. 

Dona suport i assessorament tècnic/metodològic als grups de recerca de l'IGTP i a grups de recerca externs, amb la finalitat d'impulsar la recerca, la innovació i la formació en l'àrea de la genòmica. En paral·lel, dona diàriament servei d'anàlisi genètica a les unitats de diagnòstic clínic de l'HUGTP, així com a unitats externes que ho sol·licitin.

Anualment organitza cursos tecnològics formatius per a estudiants de Grau Universitari (Màster UB-UAB Immunologia) i per a personal tècnic de suport a la recerca. Disposa també d'un servei de consultoria.