Notícies

Un consorci mundial per estudiar els factors genètics associats a la COVID-19

- Projectes, Recerca

La COVID-19 és una pandèmia global i, com a tal, ha accelerat més que mai les col·laboracions internacionals que ja són habituals en la recerca biomèdica. En aquest sentit, per compartir coneixement i dades per estudiar el rol dels factors genètics en la susceptibilitat i intensitat del SARS-CoV-2, va néixer la COVID-19 Host Genetics Initiative, de la qual el projecte GCAT-Genomes for Life de l'IGTP en forma part. La iniciativa s'ha descrit en un article publicat a l'European Journal of Human Genetics.

Es tracta d'un consorci col·laboratiu i obert, amb més de 150 partners a nivell mundial. Se centra en explorar el rol dels factors genètics en relació a la COVID-19 i per això hi participen i comparteixen dades grups d'arreu del món que treballen en aquest camp. El projecte GCAT s'hi va incorporar a principis d'abril, aportant a la Host Genetics Initiative la cohort poblacional amb dades de 20.000 persones, de les quals se'n coneix les dades genètiques i els factors ambientals i d'estil de vida que s'hi relacionen. "La participació de GCAT en aquesta iniciativa internacional és una mostra de la necessitat de cooperar entre grups i països per aportar solucions ràpides a problemes globals", valora Rafa de Cid, director científic del GCAT, a l'IGTP.

Els primers estudis estan començant a donar resultats que es publicaran en breu.