Notícies

Neix Nimble Diagnostics per monitorar els stents a través de microones

l'Equip Nimble amb Oriol Iborra, Susana Amoró i Jordi Barretina, Director de l'IGTPThe Nimble Team with Oriol Iborra, Susana Amorós, Jordi Barretina Director of the IGTP and representatives and researchers from the University of Barcelona and the Universitat Politècnica de Catalunya
l'Equip Nimble amb Oriol Iborra, Susana Amoró i Jordi Barretina, Director de l'IGTP
- Innovació

El dispositiu permetrà identificar possibles obstruccions als stents de manera ràpida i no invasiva. Es tracta d'una spin-off de l'Institut d'Investigació Germans Trias i Pujol (IGTP), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat de Barcelona (UB).

Els stents són un dels dispositius mèdics més implantats al món per la seva capacitat de restaurar el flux correcte de la sang o d'altres fluids. Aquestes cànules s'utilitzen comunament per tractar malalties cardiovasculars, i ajuden a prevenir l'infart de miocardi o a tractar-ne els símptomes que perduren en el pacient. Malauradament, però, un cop implantats es poden obstruir o danyar, si bé els símptomes només apareixen quan l'stent ja ha perdut el 90% de la seva capacitat funcional, i ja és massa tard perquè el personal sanitari pugui evitar un empitjorament de les condicions del pacient.

En aquests casos s'ha de realitzar un procediment invasiu anomenat angiografia, que consisteix a introduir un catèter a l'artèria per inspeccionar directament l'stent. Òbviament, es tracta d'un procediment molt complex i invasiu, en què el pacient necessita anestèsia, rep molta exposició a raigs X i requereix un ingrés hospitalari de com a mínim 24 hores, que comporta uns costos associats molt elevats.

Tot això porta a una situació en què els professionals mèdics no poden actuar davant el problema fins que ja s'ha manifestat, fet que augmenta la incidència de complicacions greus, com ara l'ictus, l'infart o fins i tot la mort sobtada, que d'una altra manera es podrien prevenir.

Havent identificat aquesta necessitat no coberta, personal investigador de l'Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP), la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) i la Universitat de Barcelona (UB) ha constituït Nimble Diagnostics, la spin-off que comercialitzarà un dispositiu per monitorar els stents a través d'una tecnologia basada en microones. El sistema Nimble permetrà identificar possibles problemes cardíacs abans que sigui massa tard, d'una manera completament no invasiva, ràpida i fàcil d'utilitzar. Això permetrà implementar tractaments primerencs per prevenir complicacions greus, així com identificar i optimitzar el tractament farmacològic dels pacients, correlacionar els símptomes amb la funció de l'stent i enfocar el tractament del pacient d'una manera holística.

La spin-off estarà liderada pel Dr. Oriol Iborra (CEO) i per la investigadora Susana Amorós (CTO), i en són cofundadors la Dra. Carolina Gàlvez, el Dr. Oriol Rodríguez i el Dr. Antoni Bayés (IGTP); els investigadors Joan M. O'Callaghan, Lluís Jofre i Jordi Romeu (UPC), i el professor Javier Tejada (UB). L'objectiu és realitzar proves preclíniques en porcs i dur a terme proves d'estrès tècniques durant el 2022 i poder començar a comercialitzar la tecnologia a partir del 2025.

Nimble treballa de manera transversal els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i més concretament els ODS 3, 8 i 9. La missió principal de Nimble és garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les persones (ODS 3. Benestar i salut). Pel que fa a l'ODS 8 (Treball digne i creixement econòmic), l'equip que conforma la spin-off treballa per enfortir el creixement econòmic local, nacional i internacional assegurant que la tecnologia beneficia tots els estrats de la societat, així com també per obrir noves oportunitats clíniques. Finalment, en referència a l'ODS 9. Indústria, innovació i infraestructura, l'empresa està immersa en processos multidisciplinaris que fomenten el desenvolupament de projectes col·laboratius. A més, es troba en procés d'incorporar processos d'automatització industrial, que permetran als fabricants de dispositius mèdics metàl·lics optimitzar temps i costos.