Training

Thursday 15 February

CMCiB 3R Seminars 2024

From to

Organizer: Comitè d'Ètica

El Centre de Medicina Comparativa i Bioimatge de Catalunya (CMCiB) juntament amb el Comitè d'Ètica Experimentació Animal, promou un programa de seminaris de formació continuada per al personal que treballa en recerca preclínica i, en especial, per actualitzar les bones pràctiques de treball amb models animals per al foment de les 3R (Reemplaçament, Reducció i Refinament).