Notícies

Projecte InMaM: immunoteràpies innovadores per tractar el càncer de mama

- Projectes, Recerca

El projecte col·laboratiu InMaM del Plan Complementario de Biotecnología Aplicada a la Salud, en què participen Catalunya i el País Basc, busca trobar nous tractaments basats en immunoteràpia davant del càncer de mama en estat metastàtic.

Segons l'Organització Mundial de la Salut, el càncer de mama és el tipus de càncer més comú, i el 2020 va afectar més de 2,2 milions de persones. És la principal causa de mortalitat entre les dones i s'estima que 1 de cada 12 el patiran al llarg de la seva vida. El tractament del càncer de mama ha experimentat un gran avenç en les darreres dècades gràcies a la combinació de la detecció precoç, nous fàrmacs, radioteràpia i quimioteràpia. Tot i això, encara queda molt camí per recórrer, concretament en els casos de càncer de mama avançats, en què ja hi ha metàstasi, que són, a hores d'ara, incurables.

La introducció dels inhibidors de CDK4/6 ha suposat una revolució en el tractament del càncer de mama metastàsic, degut al bon perfil de toxicitat i bona resposta. Tot i així, no totes les pacients responen i/o acaben progressant. D'altra banda, els avenços en investigació sobre la forma d'acció d'aquests inhibidors apunten a un paper regulador davant de la resposta immunitària de les pacients. Les CDKs (de l'anglès cyclin dependent kinases) són proteïnes involucrades en el creixement del tumor, d'aquí l'interès a trobar maneres eficaces per inhibir-ne l'acció. En aquest context, el projecte col·laboratiu InMaM busca caracteritzar detalladament la capacitat immunomoduladora d'aquests fàrmacs i el seu impacte sobre el desenvolupament del tumor.

Així, l'objectiu del projecte és definir i caracteritzar els mecanismes moleculars responsables dels efectes immunomoduladors dels inhibidors de les proteïnes CDK4/6, per tal de proporcionar una base biològica per al desenvolupament de biomarcadors de resposta al tractament i noves estratègies immunoterapèutiques.

Per això, els investigadors del projecte InMaM utilitzen tècniques capdavanteres per analitzar l'activitat dels gens, a nivell unicel·lular, i així poder identificar i caracteritzar l'efecte del tractament amb inhibidors de CDK4/6 sobre el sistema immune i les seves vies reguladores en pacients. En aquesta anàlisi es poden identificar biomarcadors putatius de resposta al tractament que alhora també permetran monitoritzar la progressió de la malaltia i de la resposta antitumoral a la sang.

Així mateix, els resultats derivats d'aquest projecte permetran desenvolupar noves estratègies immunoterapèutiques i models d'estudi al laboratori per fer proves preclíniques de concepte i determinar l'eficàcia de nous fàrmacs per al seu potencial ús clínic.


El proyecto InMaM se enmarca en la Línea de actuación 4 del Plan Complementario de Biotecnología Aplicada a la Salud (C17.I1), enfocada al desarrollo de modelos biológicos para el cribado y estudio de la actividad de moléculas terapéuticas, y ha sido cofinanciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación con fondos de la Unión Europea NextGenerationEU, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR-C17.I1) y la Generalitat de Cataluña.

Entidad coordinadora:
Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa (Cataluña). Dra. Ester Ballana Guix

Entidades Participantes:
Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol (IGTP) (Cataluña). Dra. Mireia Margelí Vila
Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces Bizkaia - Hospital Universitario de Basurto (País Vasco). Dra. Elena Galve Calvo