Avís legal i política de privacitat

Fundació Institut de Investigació en Cièncias de la Salut  Germans Trias i Pujol (IGTP)

  • Domicili social: Carretera de Can Ruti, camí de les Escoles s/n, 08916 Badalona, Barcelona
  • Tel: 93 497 8655
  • Fax : 93 497 8654
  • E-mail: igtp@igtp.cat
  • Dades registrals: Inscrita al Registre de Fundacions #909
  • CIF: G G-60805462

Condicions generals d'ús

Limitacions d'us

L'accés a aquest lloc web té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix prèvia subscripció o registre.

Els usuaris hauran d'utilitzar la informació d'aquest lloc web en compliment de la legislació aplicable en cada cas, respectant els drets de propietat intel·lectual de FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN CIÈNCIAS DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL (IGTP) o de tercers.

L'usuari no realitzarà, a través dels serveis que posa a la seva disposició la) cap acció que pugui causar danys o alteracions en els continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament del lloc web. No causarà problemes tècnics de cap índole, transferint elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar de manera total o parcial el web.

En cap cas la FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN CIÈNCIAS DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL (IGTP  no serà responsable de l'ús inadequat d'aquest lloc web o dels seus continguts, o de les conseqüències que el dit ús pugui originar.

Limitació de responsabilitat

FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN CIÈNCIAS DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL (IGTP) o garanteix que les seves pàgines es trobin operatives, ni que els seus continguts siguin complets, exactes o fiables a tota hora. LIGTP reserva el dret a modificar en qualsevol moment, sense previ avís, els continguts d'aquest lloc web i les Condicions Generals d'Accés.

En cas d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, la

 FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN CIÈNCIAS DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL (IGTP) té el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de preavís l'accés al present lloc web, així com reservar-se el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici del qual procurarà posar-lo en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies així li ho permetin.

D'aquesta manera, s'exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al present lloc web.

Vincles o enllaços hipertextuals

Cap tercer podrà establir relació de framing entre les seves pàgines web i el present lloc web.

En relació amb els enllaços inclosos al present lloc web dirigits a altres llocs no gestionats per la FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN CIÈNCIAS DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL (IGTP) aquesta institució manifesta que no exerceix cap control sobre els esmentats llocs, ni és responsable del contingut dels mateixos.

Els vincles que aquest lloc web pugui contenir s'ofereixen, únicament, a tall de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos.

Altres condicions

Les presents Condicions Generals d'Utilització i totes les relacions que s'estableixin entre l'usuari i la FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN CIÈNCIAS DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL (IGTP) es regiran per la legislació espanyola.

La utilització del lloc web implica l'acceptació de les anteriors Condicions Generals d'Utilització.

Propietat Intel·lectual

La totalitat d'aquest lloc web i les parts que el componen es troben protegides per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial.

Els drets de propietat intel·lectual sobre els continguts d'aquest lloc Web pertanyen a la FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN CIÈNCIAS DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL (IGTP) llevat d'aquells d'empreses amb què hagi firmat el corresponent contracte per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

L'exercici dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels continguts és exclusiu de la FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN CIÈNCIAS DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL (IGTP), sense perjudici de l'exercici per part de tercers del dret a citació.

L'usuari que accedeixi a aquest web no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir, vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense citar expressament la seva procedència.

Únicament queda autoritzada la visualització i càrrega per a l'ús personal i no comercial de l'usuari, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o a entitats.

Queda expressament prohibida l'alteració del contingut o estructura d'aquest lloc web per part de l'usuari sense el permís exprés i per escrit de la FUNDACIÓ PRIVADA FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN CIÈNCIAS DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL (IGTP). Qualsevol utilització d'aquest lloc web o dels seus continguts contrària a la normativa vigent podrà ser perseguida.

Protecció de dades personals

L'emplenament de dades personals és obligatori per registrar-me al lloc web i obtenir un accés complet als seus continguts i serveis. L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades personals que subministri, quedant la FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN CIÈNCIAS DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL (IGTP) exonerada de qualsevol responsabilitat al respecte.

Les dades personals que subministri l'usuari passaran a formar part d'un fitxer automatitzat propietat de FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN CIÈNCIAS DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL (IGTP) que serà tractat de forma confidencial conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades Personals.

Mitjançant el subministrament de les seves dades, l'usuari autoritza el tractament automatitzat de les mateixes amb les finalitats indicades pel lloc web. L'usuari podrà exercir en qualsevol moment el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades dirigint-se a la FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN CIÈNCIAS DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL (IGTP) amb domicili social a la carretera de Can Ruti, camí de les Escoles s/n, edifici del Laboratori de Recerca, Badalona, 08916 o bé contactant amb aquesta societat a través de la següent adreça de correu electrònic: igtp@igtp.cat

Privadesa

La primera vegada que l'usuari accedeixi al present web, el servidor de la FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN CIÈNCIAS DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL (IGTP) reenviarà al seu ordinador un fitxer denominat cookie. Una cookie és un petit arxiu de text que el navegador recull i emmagatzema mentre l'usuari navega per el web. D'aquesta manera, la FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN CIÈNCIAS DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL (IGTP pot conèixer determinada informació sobre la navegació de l'usuari per la seva pàgina, permetent-li adaptar la mateixa a les preferències de l'usuari en les seves següents visites.

En cas que l'usuari no desitgi rebre cookies durant la navegació, haurà de desactivar l'opció corresponent del seu navegador, de tal manera que impedeixi la instal·lació de cookies al seu ordinador.