Job offers

TÈCNIC/A EPIDEMIÒLEG/A

Reference:
2021/95
Deadline:

25/07/2021

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

L'IGTP precisa incorporar un/a tècnic/a epidemiòleg en el Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la sida de Catalunya (CEEISCAT) situat al Campus de Can Ruti de Badalona, amb la finalitat de donar suport a tasques de recerca.

ES REQUEREIX:

 • Llicenciatura o grau en alguna àrea de les ciències biològiques o de la salut.
 • Màster universitari en salut pública o àrea similar.
 • Coneixements amplis sobre estadístiques i gestió de bases de dades.
 • Experiència professional acreditada, com a mínim 2 anys (en els darrers 6 anys), en investigació i gestió de dades.
 • Domini del paquet estadístic R.
 • Experiència en recerca en projectes de recerca nacionals i internacionals.
 • Competències: Vocació de servei, treball en equip, iniciativa i orientació a resultats, gestió del canvi i innovació, comunicació empàtica, rigor planificació i coordinació, impulsor/a del coneixement i assertivitat i gestió de conflictes.
 • Coneixement de l'anàlisi longitudinal.
 • Coneixement dels mètodes d'investigació en salut pública.

Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el seu cas, de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o haver-se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent a la docent, mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, sempre que tinguin la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del lloc de treball.

FUNCIONS:

 • Donar suport metodològic en la gestió, anàlisi i interpretació dels resultats de prevalença i incidència de la infecció per SARS-CoV-2 en l'entorn escolar. Projecte Escoles Sentinella.
 • Donar suport metodològic en la gestió, anàlisi i interpretació dels resultats sobre coneixements, actituds i comportaments (KAB) d'estudiants i personal escolar (docents i no docents) en relació amb la infecció per SARS-CoV-2 i la seva prevenció al llarg del temps.
 • Identificar i descriure els factors determinants que influeixen en la transmissió del SARS-CoV-2, en la població general, pediàtrica i entorns escolars al llarg del temps.

S'OFEREIX:

 • Contracte per projecte d'investigació a jornada complerta.
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l'experiència aportada i les aptituds de la persona candidata, distribuïdes en 12 pagues.
 • Retribució flexible (tiquet guarderia).
 • Contracte per projecte d'investigació a jornada complerta.
 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R.
 • Càpsules formatives a càrrec de la empresa.
 • 23 dies de vacances + 5 dies personals per any de treball.

PER MÉS INFORMACIÓ:

Per més informació consultar el link institucional:

www.germanstrias.org/about-us/ca-index

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV, contacte de 2 referències i còpia de l'expedient acadèmic per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat,

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.