Job offers

TÈCNIC/A EN FUNDRAISING/MICROMECENATGE

Reference:
2021/94
Deadline:

31/07/2021

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

L'IGTP precisa incorporar un/a tècnic/a en fundraising i micromecenatge per a gestionar totes les accions vigents en l'àmbit en la captació de fons.

ES REQUEREIX:

 • Estar en possessió del llicenciatura o similar.
 • Formació específica en captació de fons i micromecenatge.
 • Capacitat de comunicació i habilitat per a relacions interpersonals i de negociació. orientació a resultats i consecució d'objectius.
 • Experiència mínima de 5 anys en la captació de fons dirigits a persones físiques i jurídiques.
 • Experiència mínima de 2 anys de captació de fons en l'àmbit de la recerca biosanitària.
 • Experiència en el maneig d'Office i eines digitals.
 • Imprescindible nivell alt de català i castell, i nivell First Certificate  d'anglès.

Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el seu cas, de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o haver-se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent a la docent, mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, sempre que tinguin la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del lloc de treball.

FUNCIONS:

Les tasques a portar a terme són:

 • Gestionar i impulsar les campanyes de captació actualment vigents.
 • Detectar i generar oportunitats i articular accions diverses per a la captació de fons.
 • Col·laborar de forma proactiva a la resta de les unitats de l'IGTP relacionades amb la macro i micromecenatge.
 • Elaborar informes per als òrgans de govern de la entitat.
 • Gestionar i fidelitzar als donants actuals especialment als Amics de Can Ruti.

S'OFEREIX:

 • Es realitzarà un contracte indefinit a temps parcial cobrint una plaça de la taxa de reposició ordinària segons l'establert dels  Pressupostos Generals de l'Estat.
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l'experiència aportada i les aptituds de la persona candidata, distribuïdes en 12 pagues.
 • Retribució flexible (tiquet guarderia).
 • Càpsules formatives a càrrec de la empresa.
 • 23 dies de vacances + 5 dies personals anuals.
 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R.

PER MÉS INFORMACIÓ:

Per més informació consultar el link :

www.germanstrias.org/

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2 referències per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat,

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.