Job offers

GESTOR/A DE PROJECTES EUROPEUS

Reference:
2021/43
Deadline:

31/05/2021

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

L'IGTP precisa incorporar un/a Gestor/a de Projectes Europeus a l'Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, amb la finalitat de promoure, dinamitzar, assessorar i donar suport al personal Investigador.

ES REQUEREIX:

 • Títol universitari de grau superior. S'acceptaran altres perfils acceptats amb experiència demostrada o coneixements en els àmbits d'actuació requerits.
 • Coneixement i experiència en la sol·licitud, tramitació i gestió global de projectes europeus en l'entorn públic o privat.
 • Domini de l'anglès, parlat i escrit.
 • Domini del castellà, parlat i escrit.
 • Domini del català, parlat i escrit.
 • Domini d'eines ofimàtiques.
 • Habilitats comunicatives i organitzatives, flexible amb autonomia de treball i responsable.
 • Planificació i visió global, comunicació i esperit d'equip, orientació a l'usuari, adaptació al canvi, solució de problemes i predisposició per la millora continua.
 • Mínim 4 anys d'experiència prèvia en lloc de treball similar.
 • Es valorarà coneixement en la negociació de convenis i contractes dins el marc de projectes europeus.
 • Es valorarà experiència en altres programes internacionals com NIH
 • Es valorarà coneixement de SAP Business One i/o experiència amb d'altres ERPs.

Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el seu cas, de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o haver-se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent a la docent, mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, sempre que tinguin la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del lloc de treball.

FUNCIONS:

 • Dinamitzar i incentivar al personal de recerca per a la presentació de propostes a programes de finançament públic europeu.
 • Gestionar els projectes de recerca: suport en la identificació de convocatòries, revisió de les condicions generals dels contractes, confecció del pressupost, planificació, control i seguiment de la seva execució, justificacions de costos, control i coordinació dels projectes coordinats per la institució, preparació i seguiment d'auditories internes i externes, etc.
 • Assessorar al personal de recerca sobre els diversos tipus de polítiques europees de finançament públic i privat existents, l'encaix i redefinició del projecte en funció del tipus d'ajut, aspectes crítics, IPR, polítiques de gènere, càlcul i adaptació del pressupost i dels person/months, etc.
 • Assessorar el personal de recerca sobre el marc econòmic (tipus de despeses elegibles) de cada programa de finançament i de les obligacions que se'n deriven.
 • Redacció, suport i coordinació en les propostes de sol·licitud.
 • Donar d'alta els projectes per tal de gestionar-los i fer-ne el seguiment i les justificacions.

S'OFEREIX:

 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l'experiència aportada i les aptituds de la persona candidata, distribuïdes en 12 pagues.
 • Posició indefinida.
 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R.
 • Retribució flexible (tiquet guarderia).
 • 23 dies de vacances + 5 dies personals anuals.
 • Càpsules formatives a càrrec de la empresa
 • El contractat/ada tindrà una jornada laboral completa.

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2-3 referències per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat,

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.