Job offers

INFERMER/A DE RECERCA

Reference:
2021/38
Deadline:

07/05/2021

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

L'IGTP precisa incorporar un/a infermer/a de recerca clínica per donar suport a estudis epidemiològics relacionats amb la vacunació de la COVID-19 (Projecte CODRIVE).

ES REQUEREIX:

 • Estar en possessió de diplomatura o grau en infermeria.
 • Experiència assistencial a nivell hospitalari o d'atenció primària.
 • Maneig de la història clínica del pacient a través de SAP.
 • Coneixements d'ofimàtica (Bases de dades Excel).

Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el seu cas, de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o haver-se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent a la docent, mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, sempre que tinguin la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del lloc de treball.

FUNCIONS:

Les tasques a portar a terme són :

 • Revisió diària d'històries clíniques de pacients.
 • Selecció de variables i introducció de les mateixes en base de dades Excel.
 • Altres funcions d'investigació relacionades amb el tema a estudi (infecció per grip i vacuna antigripal).

S'OFEREIX:

 • Contracte per projecte de investigació a jornada parcial.
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l'experiència aportada i les aptituds de la persona candidata, distribuïdes en 12 pagues.
 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R.
 • Retribució flexible (tiquet guarderia).
 • Càpsules formatives a càrrec de la empresa.

PER MÉS INFORMACIÓ:

Per més informació consultar el link :

/es-index/

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2 referències per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat,

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.