Eventos

CARE Translational Seminar - Title pending

Lauro Sumoy & Eugeni Domènech

IGTP & HUGTP/IGTP

Host: CARE Program

Date and time: | 16.00-17.00

Venue: Sala Polivalent, IGTP Mar and online

Els Seminaris Translacionals en càncer de l'IGTP és una iniciativa que va nèixer amb els objectius de donar a conèixer la recerca translacional en càncer al nostre territori, així com impulsar nous projectes col·laboratius i generar un espai de debat científic enriquidor entre participants.

The Translational Cancer Seminars of the IGTP are an initiative established with the goals of promoting awareness of translational cancer research in our region, fostering new collaborative projects, and creating a space for enriching scientific debate among participants.

Join the seminar live stream here