Ofertas de trabajo

PERSONAL TÈCNIC DE RECERCA, DESENVOLUPAMENT O INNOVACIÓ CMCiB

Referència:
2022/127
Termini:

04/09/2022

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

L'IGTP precisa incorporar  un/a tècnic/a de recerca amb la finalitat de realitzar la funció de tècnic/a experimentador amb animals de laboratori de les diferents àrees de CMCiB

ES REQUEREIX:

 • Estar en possessió de titulació  FPII o similar.

 • Estar en possessió de la formació com a personal cuidador i experimentador amb animals de laboratori o bé  les funcions A, B i C.

 • Disposició per treballar amb models pre-clínics de diferents espècies, així com diferents nivells de biocontenció, incloent nivell 1, 2 i 3 .

 • Disposició per treballar en equip .

 • Disposició per treballar en cap de setmana.

 • Acreditar experiència prèvia  en estudis amb models pre-clínics de diferents espècies animals, en els diferents nivells de biocontenció especificats regulats per sistemes de qualitat ISO, GLP o similars

 • Ser menor de 30 anys (el contracte es realitza a través d'un ajut del Programa Investigo per la contractació de persones joves per a la realització d'activitats de recerca i innovació).

Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el seu cas, de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o haver-se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent a la docent, mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, sempre que tinguin la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del lloc de treball 

FUNCIONS:

Les tasques a portar a terme són les de tècnic d' estabulari:

 • Tenir cura dels animals allotjats, de les instal·lacions i els equips

 • Realitzar les sol·licituds de serveis de la zona.

 • Participant en projectes de recerca pe-clínics seguint les normes de bioseguretat i de la llei prevenció de riscos laborals amb el correcte us dels EPIS i processos de descontaminació.

 • Registrar les dades al sistema informàtic de forma adequada.

 • Realitzar tasques de tècnic de recerca també a l'espai de l'àrea NCB3, convencional, àrea quirúrgica, neteja i esterilització

 •  Donar suport a totes les seccions del CMCIB segons necessitats

S'OFEREIX:

 • Contracte per projecte de investigació a jornada completa amb durada de 24 mesos.

 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l'experiència aportada i les aptituds de la persona candidata, distribuïdes en 12 pagues.

 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R.

 • Retribució flexible (tiquet guarderia).

 • 23 dies de vacances + 5 dies personals anuals.

 • Càpsules formatives a càrrec de la empresa.

 • Ubicació al Campus Can Ruti, un entorn de recerca translacional de primer nivell de l'àrea de Barcelona, en un entorn científic molt estimulant. L'IGTP ofereix un ecosistema de suport, amigable i col·laboratiu per promoure el desenvolupament professional i ajudar-lo a assolir els seus objectius de recerca.

PER MÉS INFORMACIÓ:

https://www.cmcib.cat

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2 referències per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat.

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.