Job offers

INFERMER/A DE RECERCA (REF.: 2024/67)

Reference:
2024/67
Deadline:

30/06/2024

DESCRIPCIÓ DE L'OCUPACIÓ:

L'IGTP necessita incorporar un/a infermer/a de recerca clínica, amb la finalitat de realitzar tasques pròpies de la seva categoria a la UPIC (Unitat Polivalent d'Investigació Clínica).

ES REQUEREIX:

 • Títol de Diplomatura/Grau en infermeria.
 • Es valorarà experiència en assaigs clínics / projectes de recerca amb gestió de mostres biològiques.
 • Maneig de quadern de recollida de dades format "On Line".
 • Es valorarà tenir certificat de Normes de Bona Pràctica Clínica i de transport de substàncies biològiques de la IATA.
 • Nivell d'anglès intermedi.

FUNCIONS:

Les tasques a portar a terme son:

 • Recolzament tècnic i assistencial dels projectes d'investigació clínica amb medicaments i assaigs clínics que es duguin a terme des de la UPIC, ja sigui promoguts per la indústria farmacèutica, com dels projectes independents i sense interès comercial.
 • Extracció i gestió de mostres biològiques habituals (sang, orina, femta) i gestió d'enviaments a laboratoris centralitzats.
 • Àrees previstes de recerca: Pediatria, Al·lèrgia, Endocrinologia, Reumatologia, Neurologia, Malalties Infeccioses i Oftalmologia.
 • Introducció de dades clíniques a quaderns de recollida de dades electrònics d'estudis i gestió de quèries
 • Gestió d'existències (stocks) de material dels assaigs clínics i propis de la unitat.

S'OFEREIX:

 • Contracte per substitució d'una durada aproximada d'un any
 • Data d'incorporació: 25 de juny de 2024
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l'experiència aportada i les aptituds de la persona candidata, distribuïdes en 12 pagues.
 • 23 dies de vacances + 5 dies personals anuals.
 • Retribució flexible (tiquet guarderia).
 • Càpsules formatives a càrrec de l'empresa.
 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R.
 • Ubicació al Campus Can Ruti, un entorn de recerca translacional de primer nivell de l'àrea de Barcelona, en un entorn científic molt estimulant. L'IGTP ofereix un ecosistema de suport, amigable i col·laboratiu per promoure el desenvolupament professional i ajudar-lo a assolir els seus objectius de recerca. Salari brut anual segons la vàlua del candidat/a.

PER A MÉS INFORMACIÓ:

www.germanstrias.org/es/technology-services/upic/

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2 referències per correu electrònic a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat.

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE.

Les sol·licituds s'avaluaran d'acord amb els principis informadors i els objectius dels
sistemes de provisió, seguint el procés descrit a continuació:

 1. Avaluació curricular: anàlisi del currículum vitae per valorar aspectes relacionats amb la formació, la trajectòria professional i l'experiència en posicions relacionades amb el lloc de treball objecte de selecció.
 2.  Entrevista personal: un cop valorat el currículum, les persones seleccionades seran convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb l'experiència i les competències professionals.


Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les que s'adaptin millor a la posició a cobrir.