Job offers

TÈCNIC/A LABORATORI 2022/191

Reference:
2022/191
Deadline:

05/12/2022

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

L'IGTP necessita incorporar un/a tècnic/a de laboratori amb la finalitat de realitzar tasques associades a la convocatòria Plataformas de Apoyo a la Investigación en Ciencias y Tecnologías de la Salud - Plataforma Biobancos y Biomodelos de la AES 2017-2020 (PT20/00050), i donar suport al Banc de Tumors.

ES REQUEREIX:

 • Estar en possessió del títol de Cicle Formatiu de Grau Superior Tècnic d'Anatomia Patològica o similar.
 • Disposició per treballar en l'àrea de la gestió documental.
 • Disposició per treballar en equip.
 • Acreditar experiència prèvia en la manipulació de mostres de teixit humanes.
 • Acreditar un nivell intermedi d'anglès.
 • Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el seu cas, de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o haver-se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent a la docent, mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, sempre que tinguin la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del lloc de treball.

FUNCIONS:

Les tasques a portar a terme són :

 • Participar i col·laborar en els programes i línies de treball presentades a la convocatòria.
 • Participar i col·laborar en l'elaboració de les memòries anuals de la Plataforma.
 • Col·laborar en la tramitació de sol·licituds de mostres i dades dirigides a la Plataforma.
 • Suport al Banc de Tumors en la recollida i registre de mostres biològiques i dades associades.
 • Suport al Banc de Tumors en la preparació, conservació i distribució de mostres tissulars.

S'OFEREIX:

 • Contracte a jornada completa.
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de la quantia atorgada per l'ajut concedit, distribuïdes en 12 pagues.
 • Retribució flexible (tiquet guarderia
 • 23 dies de vacances + 9 dies personals anuals
 • Càpsules formatives a càrrec de la empresa.
 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R.
 • Ubicación en el Campus Can Ruti, un entorno de investigación traslacional de primer nivel del área de Barcelona, en un entorno científico muy estimulante. El IGTP ofrece un ecosistema de apoyo, amigable y colaborativo para promover el desarrollo profesional y ayudarle a alcanzar sus objetivos de investigación.

PER MÉS INFORMACIÓ:

Per més informació consultar el link :

www.germanstrias.org/technology-services/biobank/es-index/

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2 referències per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat,

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.