Job offers

TÈCNIC/A DE LOGÍSTICA DEL CMCiB 2022/188

Deadline:

27/11/2022

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

L'Institut de recerca Germans Trias i Pujol, busca un/a candidat/a per a realitzar les tasques de tècnic/a de  logística, donant suport a les diferents àrees del CMCiB

ES REQUEREIX:

 • Estar en possessió de titulació ESO o similar

 • Capacitat de treball en equip

 • Disposició a treballar amb pesos

 • Disposició per treballar amb models pre-clínics de diferents espècies, rosegadors, ovelles i porcs

 • Empatia i respecte envers als animals

 • Capacitat de treball en sistemes de qualitat, seguint instruccions i procediments normalitzats de  treball.

 • Acreditar experiència prèvia en tasques de processos industrials, prevenció de riscos, magatzem, i manteniment, neteja i esterilització d'equipament i materials.

FUNCIONS:

Les tasques a portar a terme són les de tècnic/a de logística del CMCiB, que inclou:

 • Processos de neteja, desinfecció i esterilització dels material i equips de les zones de  biocontenció.

 • Treball amb equips d'esterilització i desinfecció com són els autoclaus i les cambres de peròxid d'hidrogen, el seu manteniment regular i el control de la correcta execució dels processos.

 • Control del magatzem de materials, així com la recepció de mercaderies i la documentació administrativa necessària per als registres.

 • Recepció de mostres biològiques i material dels grups de recerca i entrega dins el propi edifici, seguint els adequats processos de treball.

 • Gestió dels residus del CMCiB.

 • Gestió de la bugaderia del CMCiB i la distribució de material dins l'edifici del CMCiB segons necessitats.

 • Treballar en col·laboració amb les àrees funcionals del centre per garantir les operacions.

 • Garantir el compliment i  seguint les normes de bioseguretat i de la llei prevenció de riscos laborals

S'OFEREIX:

 • Contracte a temps complert.

 • Incorporació immediata.

 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria seran fixades en funció de l'experiència aportada i les aptituds de la persona candidata, distribuïdes en 12 pagues.

 • Retribució flexible (tiquet escola bressol).

 • Càpsules formatives a càrrec de l'empresa.

 • 23 dies de vacances + 5 dies personals anuals.

 • Treballar en un equip dinàmic i jove, en creixement i amb molta progressió.

 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinar excel·lent amb el distintiu HRS4R.

 • Ubicació al Campus Can Ruti, un entorn de recerca translacional de primer nivell de l'àrea de Barcelona, ​​en un entorn científic molt estimulant. L'IGTP ofereix un ecosistema de suport, amigable i col·laboratiu per promoure el desenvolupament professional i ajudar-lo a assolir els seus objectius de recerca.

PER MÉS INFORMACIÓ:

/about-us/ca-index

https://www.cmcib.cat/ 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUTS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant-ne l'interès al lloc, el CV i el contacte de 2-3 referències per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat

NO ES CONSIDERAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUEN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA A L'ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistaran les més adequades.