Job offers

TÉCNIC/A SUPERIOR

Reference:
2022/137
Deadline:

21/08/2022

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

L'IGTP precisa incorporar un/a tècnic/a superior de recerca es  en la Unitat de Neurogenetica Funcional i Translacional.

ES REQUEREIX:

 • Grau en Bioquímica, Biologia Molecular o similar obtingut els darrers 3 anys.

 • Es valorarà estar en possessió del títol de Màster en Genètica o similar.

 • Es valorarà Experiència demostrable en recerca en neurociències i en seqüenciació per nanopore i anàlisi de dades mitjançant eines bioinformàtiques.

 • Motivació per la recerca i capacitat de treball autònomament i en equip.

 • Coneixements avançats d'ofimàtica i estadística (SPSS).

 • Coneixements avançats d'anglès (C1).

Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el seu cas, de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o haver-se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent a la docent, mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, sempre que tinguin la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del lloc de treball.

FUNCIONS:

Les tasques a portar a terme són: 

 • Treballarà en el projecte de recerca "Teràpia gènica per l'atàxia de Friedreich". 

 • Anàlisi de proteïnes recombinats mitjançant immunohistoquímica i western blot.

 • Implementació de tecnologia de seqüenciació per nanopore.

 • Anàlisis de dades amb eines bioinformàtiques i estadístic.

S'OFEREIX:

 • Contracte formatiu per la pràctica professional a jornada completa.

 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l'experiència aportada i les aptituds de la persona candidata, distribuïdes en 12 pagues.

 • Retribució flexible (tiquet guarderia).

 • Càpsules formatives a càrrec de la empresa.

 • 23 dies de vacances + 5 dies personals anuals.

 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R.

 • Ubicació al Campus Can Ruti, un entorn de recerca translacional de primer nivell de l'àrea de Barcelona, en un entorn científic molt estimulant. L'IGTP ofereix un ecosistema de suport, amigable i col·laboratiu per promoure el desenvolupament professional i ajudar-lo a assolir els seus objectius de recerca.

PER MÉS INFORMACIÓ:

Per més informació consultar el link institucional:www.germanstrias.org/en/research/neuroscience/7/neurogenetics

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2 referències per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat,

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.