10 de MARÇ-DIA MUNDIAL DEL RONYÓ

SAPS COM ESTAN ELS TEUS RONYONS?

10 de març 2022

El dia 10 de Març d'enguany és celebra el DIA MUNDIAL DEL RONYÓ (World Kidney Day). El dia va ser creat per generar consciència de la molt elevada freqüència de la malaltia renal crònica (MRC), doncs afecta més del 10% de la població general i passa moltes vegades desapercebuda. De fet la MRC no dona normalment cap mena de símptomes fins a fases molt avançades d'insuficiència renal. La importància de la detecció precoç radica en que es pot disminuir la seva progressió amb certa facilitat, deixant enrere la necessitat de tractament substitutiu amb diàlisi o trasplantament.

El diagnòstic és molt senzill (mostra de sang i d'orina) i és especialment important en casos d'història familiar, baix pes al néixer, hipertensió arterial, diabetis, obesos o amb malaltia cardiovascular coneguda, entre d'altres.

Amb motiu del pròxim Dia Mundial del Ronyó, l'hospital ofereix la possibilitat de participar als treballadors de l'hospital, de l'IGTP i/o del CMCIB que ho desitgin a fer-se una prova de cribatge i, si s'escau, a un programa personalitzat d'informació.

CONTACTAR al correu: nefrologia.germanstrias(ELIMINAR)@gencat.cat amb l'assumpte CRIBATGE MRC i dades de contacte.

Pàgina web

  

Dr Jordi Bover, Cap de Servei de Nefrologia   
Dr Francesc Borràs, Coordinador del Grup REMAR (Recerca en Malalties d'Afectació Renal) 
Maria G Esteve Pardo, Cap de Secció - Servei de Medicina Preventiva