Transparència

En compliment de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació pública i Bon Govern, el Decret 8/2021 de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública i l'Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat, publiquem en aquesta pàgina informació referent a l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP).

cal traduir Jessi

Contact 

All information for publicly funded entities can be requested through the Generalitat Transparency Portal. These requests are sent to us and tracked though the system in order to maintain the deadlines required by law. Access the portal here.

L’Ús d’animals en la recerca

Falta el document traduit a català – pendent el CMCiB


  • Organització Institucional i Estructura administrativa
  • Gestió dels recursos humans
  • Gestió econòmica, comptable i pressupostària del Patrimoni
  • Contractació pública
  • Contractes i convenis de col·laboració sector públic
  • Activitat subvencional
  • Protecció de dades de caràcter personal
  • Normativa Recerca

Última actualització: 17 d'agost de 2022

NOTA: Aquest portal s'actualitza en el moment en que es produeix alguna informació/documentació important per a la seva publicació segons la normativa vigent