Ofertes de feina

TÈCNIC/A DE RECERCA DEL CMCiB (REF.:2023/125)

Referència:
2023/125
Termini:

03/10/2023

DESCRIPCIÓ DE L'OCUPACIÓ:

L'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol, busca set tècnics/ques de recerca per al CMCiB.

ES REQUEREIX:

 • Estar en possessió d'un cicle formatiu de grau superior en sanitat animal, tècnic veterinari o de formacions i/o experiència similars.
 • Tenir disposició per treballar amb models animals de diferents espècies i mides, models anatòmics humans, així com diferents nivells de biocontenció, incloent nivell 1, 2 i 3 .
 • Tenir disposició per treballar en equip.
 • Es valorarà experiència prèvia en treball amb models animals en àmbit de la salut animal i especialment en el camp de la cirurgia i la recerca.
 • Es valorarà estar en possessió de l'acreditació per a treballar amb animals d'experimentació, funcions a, b i c.
 • Es valorarà l'acreditació d'experiència o coneixements en la organització i preparació dels espais, de l'equipament, de l'instrumental o dels materials necessaris per a les activitats quirúrgiques i de recerca pre-clínica.
 • Es valorarà acreditar un bon nivell d'anglès parlat i escrit.

FUNCIONS:

Les tasques a portar a terme són :

 • Actuar com a tècnic/a de la unitat de cirurgia avançada, unitat de biocontenció i/o unitat de bioseguretat.
 • Participar en l'adequat manteniment de les instal·lacions, (ordre, neteja i desinfecció), els laboratoris, quiròfans experimentals, els equips i els materials. 
 • Tenir cura dels animals allotjats, incloent la neteja i alimentació, l'administració de tractaments, la preparació pre i post quirúrgica i la participació en estudis de recerca.
 • Participar en els processos de logística de materials i equips, així com els processos d'esterilització de material.
 • Seguir les normes de bioseguretat i de la llei prevenció de riscos laborals amb el correcte us dels EPIS i processos de desinfecció i descontaminació.   
 • Actuar com assistent en projectes de recerca o activitats formatives, atenent als usuaris i clients del CMCiB.
 • Participar en els processos de logística de materials i equips, així com els processos d'esterilització de material.
 • Actuar com instrumentista del material quirúrgic, encarregant-se de la neteja, esterilització i preparació del material, instrumental i equipaments dels quiròfans i laboratoris. 
 • Treballar seguint les normes de qualitat definides per les bones pràctiques de laboratori.
 • Documentar i enregistrar la informació relacionada amb les activitats del CMCiB.
 • Donar suport tècnic a totes les unitats del CMCiB en cas necessari.

S'OFEREIX:

 • Contracte indefinit de treball a jornada complerta, amb període de prova de 6 mesos (Llei de la ciència 14/2011).
 • Les retribucions brutes anuals, inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de la formació, l'experiència aportada i les aptituds de la persona candidata, distribuïdes en 12 pagues.
 • 23 dies de vacances + 5 dies personals anuals.
 • Retribució flexible (tiquet guarderia).
 • Programa de formació a càrrec de l'empresa.
 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent, amb el distintiu HRS4R.
 • Ubicació al Campus Can Ruti, un entorn de recerca traslacional de primer nivell de l'àrea de Barcelona, en un entorn científic molt estimulant. L'IGTP ofereix un ecosistema de suport, amigable i col·laboratiu per promoure el desenvolupament professional i ajudar-lo a assolir els seus objectius de recerca.

PER A MÉS INFORMACIÓ:

www.germanstrias.org

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2 referències per correu electrònic a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat.

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE.

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les que s'adaptin millor a la posició a cobrir.