Ofertes de feina

TÈCNIC/A DE RECERCA 2022/190

Termini:

05/12/2022

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

L'IGTP precisa incorporar dos tècnics/ques de recerca en el grup de recerca ICREC (Insuficiencia Cardíaca i Regeneració Cardíaca).

ES REQUEREIX:

 • Estar en possessió del títol de Cicle Formatiu Superior FPII de Tècnic de Laboratori o Grau universitari de Biologia o similars.
 • Experiència en recerca en un laboratori.
 • Experiència en tincions histològiques i tècniques d'immunohistoquímica en fluorescència.
 • Es valorarà positivament estar en possessió del títol de Personal Investigador amb Animals de Laboratori (mínim Categoria B).
 • Es valorarà positivament nivell alt d'anglès oral i escrit.
 • Coneixement de les següents tècniques bioquímiques i immunohistològiques:
  • Fixació i criopreservació de teixits.
  • Realització de talls amb criòstat.
  • Cultius cel·lulars bàsics.
  • Tècniques Western Blot, PCR, i ELISA.
 • Disposició per treballar en un equip multidisciplinari.
 • Habilitats organitzatives, flexible amb autonomia de treball i responsable.

FUNCIONS:

Les tasques a portar a terme son:

 • Suport en l'àrea d'experimentació animal (en model murí i porcí).
 • Suport en processament de mostres biològiques per cultiu cel·lular i anàlisis histològiques i immunohistoquímiques de fluorescència.
 • Manteniment del material fungible del laboratori (solucions, tampons, material estèril fungible, stockatge de productes...).
 • Suport en arxiu informàtic de dades relacionades amb les mostres processades.
 • Realització de determinacions bioquímiques mitjançant tècniques com ELISA,immunoassaigs, PCR, entre d'altres.

S'OFEREIX:

 • Contracte indefinit (Real Decreto-ley 8/2022).
 • Segons el perfil de/la candidat/a, un cop finalitzat el projecte es valorarà la possibilitat de que el contractar pugui realitzar la tesi doctoral en el grup de recerca.
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l'experiència aportada i les aptituds de la persona candidata, distribuïdes en 12 pagues.
 • Retribució flexible (tiquet guarderia)
 • 23 dies de vacances + 5 dies personals anuals.
 • Càpsules formatives a càrrec de la empresa.
 • Formar part d'un centre de recerca multidisciplinari excel·lent amb el distintiu HRS4R.
 • Ubicació al Campus Can Ruti, un entorn de recerca traslacional de primer nivell de l'àrea de Barcelona, en un entorn científic molt estimulant. L'IGTP ofereix un ecosistema de suport, amigable i col·laboratiu per promoure el desenvolupament professional i ajudar-lo a assolir els seus objectius de recerca. Salari brut anual segons la vàlua del candidat/a.

PER MÉS INFORMACIÓ:

Per més informació consultar el link:

www.germanstrias.org/research/cardiovascular-respiratory-diseases/1/heart-disease

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2 referències per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat,

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.