Portal de la transparència

Organització institucional i l'estructura administrativa

1.1 Funcions i missions
1.2 Estatuts
1.3 Òrgans de govern
1.4 Organigrama
1.5 Perfil professional responsables
     1.5.1 Director científic
1.6 Catàleg serveis prestats
1.7 Acords patronats sobre spin-off (en construcció)
1.8 Resolucions dictades sobre règim incompatibilitat (en construcció)
1.9 Resolució per la qual s’aprova i s’inscriu l’escissió total de l’Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer en favor de la Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol
1.10 Certificat Hisenda, organització sense ànim de lucre
 

Transparència en matèria de planificació i programació

Plans i programes que estableixin directrius estratègiques:
2.1.1 Protocol per a la prevenció i tractament de l’assetjament sexual, moral i per a raons de genere
2.1.2 Certificat d’adhesió al codi de bona conducta de la Generalitat              Codi de bona conducta de la Generalitat
2.1.3 Protocol de mesures prevenció blanqueig

Gestió econòmica, comptable i l'estructura administrativa

3.1 Pressupost 2017  
3.2 Retribucions i dietes dels alts càrrecs
3.3 Comptes anuals auditats anys anteriors
3.5 Inventari de bens immobles

La plantilla, relacions de llocs de treball i el règim retributiu

4.1 Número de persones que treballen
4.2 Convocatòries processos selectius
4.3 Resultats processos selectius
 

Els procediments administratius

Contractació pública:
5.1.1 Informació sobre les entitats i òrgans de contractació
5.1.2 Licitacions en tràmit
5.1.3 Contractes subscrits

Els contractes i els convenis

6.1 Relació de convenis vigents

Les convocatòries i l'atorgament de les subvencions i els ajuts públics

7.1 Relació de les subvencions i altres ajuts (import, objecte, beneficiari) Memòria 2014 pàg. 23
7.2 Justificació dels projectes (en construcció)

Els plans, els programes i les memòries generals

8.1 Memòria anual

Sol·licitud de informació

9.1 Per a més informació, si us plau feu la petició a transparencia(ELIMINAR)@igtp.org

Última actualització: 22 de febrer del 2017

NOTA: Aquest portal s'actualitza en el moment en que es produeix alguna informació/documentació important per a la seva publicació segons la normativa vigent.