Histopatologia i microscòpia electrònica

La plataforma està localitzada al Departament d'Anatomia Patològica de l’Hospital Germans Trias.

Laboratoris

  • Cabines d'inclusió amb extracció de formol
  • Processadors per a la realització de blocs de parafina
  • Microtoms i criostats per a la realització de seccions en parafina i congelades
  • Tècniques histoquímiques
  • Tècniques de citologia
  • Tècniques d'immunohistoquímica
  • Tècniques de biologia molecular
  • Tècniques de microscopia electrònica
  • Aparell per a la realització de matrius de teixits (Model: Beecher Instruments Micro-Array Technology)

Microscopi

  • Microscopi Electrònic (Model:JEM-1011 Electron Microscope) de l’IGTP