Histopatologia i microscopia electrontrònica

La plataforma està localitzada al Departament d'Anatomia Patològica del HUGTIP

Laboratoris

  • Cabines d'inclusió amb extracció de formol
  • Processadors per a la realització de blocs de parafina
  • Microtoms i criostats per a la realització de seccions en parafina i congelades
  • Técniques histoquímiques
  • Técniques de citologia
  • Técniques d'immunohistoquímica
  • Técniques de biologia mol·lecular
  • Técniques de microscopia electrònica
  • Aparell per a la realització de matrius de teixits (Model: Beecher Instruments Micro-Array Technology)

Microscopi

  • Microscopi Electrònic (Model:JEM-1011 Electron Microscope) de la Fundació IGTP