Histopatologia i microscopia electrontrònica

José Luis Mate
Cap de Secció, Departament d’Anatomia Patologica

Peticions i serveis
histopatologia(ELIMINAR)@igtp.cat
(+34) 93 497 8853