Supercomputació

 • Mantenir la infraestructura en funcionament 24/7
 • Instal·lació i manteniment del sistema operatiu (actualment Debian GNU/Linux) en tots els equips del clúster de càlcul i estacions de treball
 • Instal·lació, manteniment i actualització del software científic
 • Administració del sistema d’arxius del clúster
 • Administració de la infraestructura de xarxa del clúster
 • Administració del sistema de còpies de seguretat i restauració de dades
 • Instal·lació i manteniment de tot tipus de servidors i serveis, inclosos però no limitats a:
  • Servidors web i de serveis públics i privats
  • Instal·lació i manteniment de bases de dades
  • Servei FTP(s)
  • Sistema intern de control de versions (gitlab)
  • Sistema de monitoratge de rendiment i alertes
  • Sistema de cues (SGE)
 • Servidors web i de serveis públics i privats
 • Seguretat de sistemes
 • Assessorament als investigadors en tasques computacionals:
  • Supercomputació
  • Bones pràctiques en disseny de pipelines i programes
  • Assessorament en compra de hardware